Byggfakta Nyheter

Redaksjonen i fagtidsskriftet Byggfakta har som sin primære oppgave å holde den profesjonelle byggebransjen løpende orientert om aktuelle hendelser, endrede rammebetingelser, samt nyheter, messer, konferanser og produktnyheter. Stoffet publiseres i Byggfaktas printutgave og eBlad, vår digitale versjon, samt på nettsiden nyheter.byggfakta.no. I tillegg sender vi ut nyhetsbrev to ganger i uken til våre meget beslutningsdyktige og innkjøpssterke mottakergrupper.Byggfaktas spalter er åpne for meningsutveksling. Vi ønsker en god kommunikasjon med bransjen og imøteser tips og informasjon fra en engasjert bransje.
Antall lesere: 62 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 18 956; Frekvens: 8 utgaver pr år

Tiltakshavere (private og offentlige) entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, byggmestre og andre bygghåndverkere, leverandører, byggevarehandel og offentlig sektor.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 593 593
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 10 463 7 900 18 363
Distribuert i alt 11 056 7 900 18 956


Antall lesere: 62 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.01 31.01
2 14.02 07.03
3 14.03 04.04
4 23.05 13.06
5 08.08 28.08
6 19.09 10.10
7 31.10 21.11
8 21.11 12.12Avbestillingsfrist senest på materiellfrist.

1 Helse/skolebygg – utdanning Rørbransjen
2 Arkitekter og næringsbygg /Inneklima/ventilasjon
3 Energi og miljø (Eliaden)/Baderomstrender
4 Tak og fasader/Varme og Energi
5 Bygg med stål, mur og betong/Vann og avløp 6 Rehabilitering/VVS-dagene
7 Bygg i Tre/Oppsummering VVS-dagene
8 Aktuelle bygg- og anleggsprosjekt 2023 Byggautomasjon

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 40 000 394x270
Bakside 30 000 185x270
Side 2, 3 og 4 30 000 185x270
1/1 side 25 500 185x270
1/2 side 16 000 90x270 185x130
1/3 side 13 000 185x85
1/4 side 11 000 90x130 185x65
1/8 side 7 000 90x65 185x32
Native ads: dobbelside 48 000 394x270
Native ads: helside 30 600 185x270
nyheter.byggfakta.no:
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 12 000 pr uke 980x150 px
Sticky annonse 8 000 pr uke 250x360 px
Høyre side 1-3 4 000 pr uke 300x200 px
Midtbanner 5 000 pr uke 620x150 px
Stor midtbanner 5 000 pr uke 980x150 px
Høyre side 4-7 2 000 pr uke 300x200 px
Artikkelbanner 4 000 pr uke 300x1000 px
Frimerke 1 000 pr uke 200x150 px
Pr nyhetsbrev:
Annonse i nyhetsbrev 5 000 60x150/300x200
Annonse i nyhetsbrev 2 000 pr. uke 300x200 px
Stillingsannonse, pr måned 4 000 logo
Native ads, topplass 8 000 bilde/logo/tekst
Native ads 6 000 bilde/logo/tekstStilling ledig sort kr 16,50 pr spaltemillimeter.
Prisene er netto og eventuelle produksjonskostnader kommer i tillegg.
Provisjon: 9,0 %
Rabatter: Gunstige årsavtaler.

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
Bilag, hele landet (plastet) 40 000 40

Begrenset (geografisk) distribusjon kr 4,30 pr stykk. Mva tilkommer.


Bladformat: A4
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x270
Ferdiggjøring: Limfrest

Digitalt annonsematriell: PDF- vedlegg og prøvetrykk til: annonse@byggfaktamedia.no
Annet materiell tillegges reprokostnader.
Årsabonnement: Norge: kr 608,- Utland: kr 895,- Løssalg: kr 79,- pr utgivelse + porto Prisene er eks. mva.

Utgiver

Byggfakta Media AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS