Flynytt

Flynytt utgis av Norges Luftsportforbund – Motorflyseksjonen og er Norges største luftfarts- og luftsportstidsskrift. Bladet fremmer interessen for flyging og luftsport, med særlig vekt på allmennflyging, flyklubber og andre nært tilknyttede miljøer og organisasjoner. Bladet dekker også andre luftsportsgrener. Flynytt distribueres til abonnenter og gjennom løssalg.

Opplag: 3 949; Frekvens: 6 utgaver pr år

Flynytts lesere finner du blant:
- Flygere i sivil, kommersiell, privat og militær luftfart
- Flygere under utdanning
- Flyeiere, kommersielle og private
- Mikroflygere
- Forbrukere av flysimulatorprogramvare
- Sivile og militære luftfartsmyndigheter
- Annet flybransjepersonell
- Fly- og luftsportentusiaster

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 816 2 816
Betalt abonnement 379 379
Løssalg 417 417
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 292 45 337
Distribuert i alt 3 904 45 3 949
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 23.01 14.02
2 13.03 04.04
3 15.05 06.06
4 31.07 22.08
5 18.09 10.10
6 13.11 05.12Format 4 farger Stående Liggende
Dobbeltside, s 2-3 el 4-5 18 500 420x280
1/1 side, s 2, 3* 15 500 190x267
Tekstsider:
1/1 side 10 500 190x267
1/2 side 7 000 93x267 190x130
1/4 side 4 500 93x130 190x62
1/8 side 2 500 93x62
Annonseseksjon, bak:
1/1 side 6 500
1/2 side 4 200
1/4 side 2 500
Flynytt på nett:
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 5 000 pr mnd
Høyresideannonse 3 500 pr mnd
Stillingsannonse:
Pr utlysning 3 500


*) side 2, 3, ved innhold, leder, nest siste og siste side

Alle priser er ekskl mva.

Rabatter: Det gis 20% rabatt ved bestilling av annonser for et helt kalenderår (intensjonsavtale).
Priser bilag: kr 18 500,- + bilagets portoutlegg (varierer med vekt).


Bladformat: 210x280
Satsflate: 190x267
Filformat: Trykkeklar pdf, med innbakte fonter og bilder i 300 dpi. Farger i CMYK/(utfallende annonser uten skjæremerker, fargeprøver og stjerner).
Årsabonnement: Papir: kr 360,- Papir og Flynytt Plus (nett): kr 450,- (Det er ikke anledning til å abonnere på den elektroniske tjenesten uten papirabonnement i bunnen).

Flynytt

Møllergata 39

0179 OSLO

Tlf: 23 01 04 50

Annonseansvarlig

Anita Madshus

Mobil: 90 11 06 88

Epost: anita@a2media.no

Utgiver

Norges Luftsportforbund

Trykkeri

Printall AS