Kildens nyhetsmagasin

Kildens nyhetsmagasin formidler kjønnsforskning, kjønnsperspektiver i forskning og forskning på kjønnsbalanse i forskningssystemet. Dette er forskning som ofte sees i sammenheng med andre forhold som etnisitet, LHBTIQ, klasse og funksjonsnedsettelse med mer. Magasinet formidler også nyheter om kjønn og likestilling som har relevans for forskningsmiljøene, nyheter hvor forskere har viktige bidrag i samfunnsdebatten og nyheter om bruk av forskningen. Nyhetsmagasinet er medlem av Fagpressen og følger redaktørplakaten.

Magasinet henvender seg til studenter, forskere, politikere og byråkrater og alle andre som er opptatt av, og vil vite mer om, kjønn og likestilling. Lurer du på hva kjønnsforskning er, kan du finner mer informasjon her: hva-er-kjonnsforskningForskere, studenter, politikere, byråkrater, politikere og øvrig media.

Utgiver

Kilden kjønnsforskning.no