Negotia magasin

Negotia magasin utgis av YS-forbundet Negotia. Negotia magasin bringer aktuelt stoff om arbeidsliv – herunder tariffspørsmål, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og andre forhold som berører medlemmene i utgiverorganisasjonen. Bladet har dessuten som mål å sette søkelys på og bidra til debatt om generelle utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv.

Opplag: 21 534; Frekvens: 4 utgaver pr år

Negotia magasin sendes Negotias medlemmer. Medlemmene er ansatte i private virksomheter (industri/produksjon, handel, service, transport, organisasjoner m.m.), med arbeid på forskjellige nivåer innen bl.a. kontor, økonomi, administrasjon, salg/service, IKT og lager.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 18 484 3 000 21 484
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 50 50
Distribuert i alt 18 534 3 000 21 534
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 10.03
2 - 09.06
3 - 06.10
4 - 08.12


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 14 000 185x260
1/2 side 8 000 90x260 185x127


Annonser i andre formater enn oppgitt etter avtale.

Bilag etter avtale.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 50
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g Scandia 2000
Papirkvalitet omslag: 150 g Scandia 2000

Ansvarlig redaktør

Terje Bergersen

Mobil: 90 14 21 62

Epost: terje.bergersen@negotia.no

Annonseansvarlig

Jan Olav Markussen

Mobil: 415 46 005

Epost: jom@negotia.no

Utgiver

Negotia

Trykkeri

Aksell AS