Buskap

Buskap er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet.
Antall lesere: 28 000 (Gallup Fagpresse 15.2)
Opplag: 9 874; Frekvens: 8 utgaver pr år

Våre abonnenter får bladet til kostpris. Dette er mjølk- og kjøttprodusenter som er medlemmer av Geno SA. Det vil i praksis si nær 100% av storfebøndene i Norge. Abonnentene utenom organisasjonen er funksjonærer, rådgivere, ansatte i landbruksforvaltningen og andre spesielt interesserte. Bladet blir regelmessig distribuert til alle produksjonsrådgivere i Tine, inseminører, veterinærer, aviser, politikere m.m.

Grupper Antall %
Bønder 9 228 86,0
Veterinærer og rådgivere i husdyrkontr. 1 073 10,0
Andre 429 4,0
Totalt 10 730 100,0
2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 884 7 884
Betalt abonnement 366 366
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 1 624 1 624
Distribuert i alt 9 874 9 874


Antall lesere: 28 000 (Gallup Fagpresse 15.2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.01 26.01
2 07.02 24.02
3 14.03 31.03
4 05.05 26.05
5 13.06 30.07
6 22.08 08.09
7 19.09 06.10
8 21.11 08.12
1-2024 09.01 26.01


Avbestillingsfrist: 3 uker
Nr 2 Gjødselutgaven
Nr 3 Grasbehandlingsutgaven
Nr 5 Fjøsbygg/Imek utgaven

Bestillingsfrist for annonser er 2 virkedager før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 532 185x258 216x303 utf.*
1/2 side 11 077 90x258 185x126
1/3 side 7 875 185x86
1/4 side 6 615 90x126 185x61
1/8 side 3 780 43x126 90x61
Spesialplassering:
Bakside 20 850 185x222 210x234 utf.*
2. omslag 19 100 185x258 210x297 utf.*
2. omslag m/flipp 32 100 385x258 410x297 utf.*
3. omslag 17 650 185x258 210x297 utf.*
Oppslag 28 600 392x258 420x297 utf.*


* Ved utfallende annonser bes materiell levert med 3 mm over nettomål.

1 rubrikk på Servicesidene: kr 2 900,- for ett år (8 utg.)

For pristilbud på annonser til www.buskap.no, ta kontakt med kikki@salgsfabrikken

Bilag: Be om tilbud på pris.
Provisjon: 7,0 %
Rabatter: Årsrabatt på servicesiden: 10% Rabatt for minst 4 innrykk: 10%, ved 8 annonser ytterligere 5% Rabatt for forhåndsordre gjort før 1. februar 2019: 6%


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 50
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x258
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g matt bestrøket
Papirkvalitet omslag: 170 g matt bestrøket

Bladet tar elektronisk materiell. Vennligst kontakt kikki@salgsfabrikken for nærmere informasjon om formater.
Layout: Grøset Trykk AS
Årsabonnement: kr 700,- Abonnementskontakt: Kristin Søberg kristin.soberg@geno.no

Buskap

Storhamargata 44

2317 HAMAR

Tlf: 95 02 06 00

Ansvarlig redaktør

Rasmus Lang-Ree

Mobil: 908 59 368

Epost: rlr@geno.no

Utgiver

Geno SA

Trykkeri

Merkur Grafisk AS