KUNST PLUSS

Tidsskriftet Kunst Pluss utgis tre ganger i året av Norske Kunstforeninger. Tidsskriftet inneholder kunstfaglige artikler, kunstnerportretter, utstillingspresentasjoner og bokanmeldelser, så vel som organisasjonsstoff og informasjon rettet mot kunstforeningene. Kunst Pluss sendes for øvrig til landets kulturkontorer, utdanningsinstitusjoner og Norske Kunstforeningers samarbeidspartnere.

Frekvens: 3 utgaver pr år

Medlemsforeningene i Norske Kunstforeninger
Ansatte ved gallerier, museer og andre kulturinstitusjoner.
Kunstpolitikere og administratorer. Media.
Kunstinteressert allmennhet.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
- -
1.2020 23.01 05.03
2.2020 21.04 04.06
3.2020 24.09 05.11Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 8 000 183x240
1/2 side 4 000
1/4 side 2 500
Bladformat: 210x270
Satsflate: 183x240
Papirkvalitet innmat: Munken Lynx
Papirkvalitet omslag:

KUNST PLUSS

Øvre Slottsgate 2b

0153 OSLO

Tlf: 22 42 20 35

Utgiver

Norske Kunstforeninger

Trykkeri

Nilz & Otto Grafisk AS