Energi og Klima

Bladet vil fremme debatt og kunnskapsformidling om klima- og energispørsmål. Energi og Klima vil også gradvis øke nyhetsdekningen.

Opinionsdannere og beslutningstakere i næringsliv, organisasjonsliv, politikk og akademia som er interesserte i/arbeider med klima- og energispørsmål.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 sideEnergi og Klima

Boks 843 Sentrum

5807 BERGEN

Tlf: 950 97 805

Utgiver

Energi og Klima AS c/o Norsk Klimastiftelse