Utemiljø

Bladet ønsker å fremme grønne og frodige utemiljøer som en viktig del av vår felles kulturarv med avgjørende betydning for befolkningens verdioppfatninger, og natur- og miljøforståelse. Utemiljø retter seg mot alle profesjoner i grønnsektor, og gir informasjon om drift, vedlikehold og etablering av utemiljø og anlegg.
Antall lesere: 21 000 (KANTAR Fagpresse 2019)
Opplag: 2 822; Frekvens: 5 utgaver pr år

Utemiljø retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor. Utemiljø presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og fir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder. Bladet er trykket på bestrøket papir, stiftet og i fire farger. Utemiljø har 6 utgivelser i året.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 506 506
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 142 142
Regelmessig gratis distribuerte 2 174 2 174
Distribuert i alt 2 822 2 822


Antall lesere: 21 000 (KANTAR Fagpresse 2019)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 06.02 27.02
2 11.03 03.04
3 02.05 22.05
4 22.08 12.09
5 17.10 07.11


Avbestillingsfrist: 4 uker

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 29 480
1/1 side 19 795 190x265
Bakside 23 530
2. omslag 21 855
3. omslag 21 855
1/2 side 13 320 92x265 190x130
1/4 side 9 415 92x130 190x63
1/8 side 5 780 92x63


Andre størrelser etter avtale.
Leverandørguide kr 950,- pr utgave.
Oppføring med logo + diverse kontaktinfo.

Alle priser er ekskl. mva.
Provisjon: 5,0 %
Bilag/midtinnstikk - pris etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 55
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 190x265
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g bestrøket
Papirkvalitet omslag: 150 g bestrøket

Materiell digitalt:
PDF-filer med høyoppløste CMYK-bilder. (300 dpi). Fonter må være "embedded".
Tilleggsomkostninger ved annet materiell belastes kunden.
Digital overføring: kikki@salgsfabrikken.no
Avbestillingsfrist: 4 uker før utgivelse.
Årsabonnement: kr 695,-

Utemiljø

Bergesidevegen 358

2265 NAMNÅ

Tlf: 901 19 121

Utgiver

Salgsfabrikken AS

Trykkeri

PoliNor AS