Utemiljø

Bladet ønsker å fremme grønne og frodige utemiljøer som en viktig del av vår felles kulturarv med avgjørende betydning for befolkningens verdioppfatninger, og natur- og miljøforståelse. Utemiljø retter seg mot alle profesjoner i grønnsektor, og gir informasjon om drift, vedlikehold og etablering av utemiljø og anlegg.
Antall lesere: 21 000 (KANTAR Fagpresse 2019)
Opplag: 2 822; Frekvens: 6 utgaver pr år

Utemiljø retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor. Utemiljø presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og fir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder. Bladet er trykket på bestrøket papir, stiftet og i fire farger. Utemiljø har 6 utgivelser i året.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 506 506
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 142 142
Regelmessig gratis distribuerte 2 174 2 174
Distribuert i alt 2 822 2 822


Antall lesere: 21 000 (KANTAR Fagpresse 2019)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.01 16.02
2 19.02 16.03
3 26.03 20.04
4 07.05 01.06
5 06.08 31.08
6 24.09 19.10


Avbestillingsfrist: 4 uker

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 24 990
1/1 side 16 880 190x265
1/2 side 11 290 92x265 190x130
1/3 side 9 900
1/4 side 8 100 92x130 190x63
1/8 side 4 900 92x63
2. omslag 18 880
3. omslag 17 880
Bakside 19 990


Andre størrelser etter avtale.
Leverandørguide kr 950,- pr utgave.
Oppføring med logo + diverse kontaktinfo.

Alle priser er ekskl. mva.
Provisjon: 5,0 %
Bilag/midtinnstikk - pris etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 55
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 190x265
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g bestrøket
Papirkvalitet omslag: 150 g bestrøket

Materiell digitalt:
PDF-filer med høyoppløste CMYK-bilder. (300 dpi). Fonter må være "embedded".
Tilleggsomkostninger ved annet materiell belastes kunden.
Digital overføring: kikki@salgsfabrikken.no
Avbestillingsfrist: 4 uker før utgivelse.
Årsabonnement: kr 595,-

Utemiljø

Bergesidevegen 358

2265 NAMNÅ

Tlf: 901 19 121

Utgiver

Salgsfabrikken AS

Trykkeri

PoliNor AS