Båtmagasinet

Båtmagasinet henvender seg til den moderne båtfamilien. Her finner leserne inspirerende reportasjer med flott oppslag og bilder fra båtlivet. Magasinet gir nyttige råd og tips om vedlikehold av båt, utstyr og motor. Båtmagasinet sjekker priser og tipser om gode kjøp. Og selvsagt tester Båtmagasinet båter, både store og små. Båtmagasinet er Norges nyttigste båtblad for vanlige båtfolk. Bladet gir leseren mengder av stoff om nye og gamle båter, havner og turer langs kysten og i utlandet.


Antall lesere: 99 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 8 630; Frekvens: 8 utgaver pr år

Bladet distribueres til egne abonnenter og løssalgskjøpere i Norge og Sverige samt store deler av skandinavisk fritidsbåtbransje.
Båtliv har vært tilgjengelig i App Store og Google Play fra februar 2015, og inngikk fra september 2015 et samarbeid med Aftenposten om Magasin+.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 14 14
Betalt abonnement 5 560 1 426 6 986
Løssalg 403 21 424
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 8 794 802
Regelmessig gratis distribuerte 252 152 404
Distribuert i alt 6 237 2 393 8 630


Antall lesere: 99 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.01 29.01
2 16.02 04.03
3 29.03 15.04
4 03.05 20.05
5 07.06 24.06
6 09.08 26.08
7 27.09 14.10
8 15.11 02.12


Avbestillingsfrist: 6 uker
Reklamasjonsfrist: 2 uker etter utgivelse.

Format 4 farger Stående Liggende
Dobbeltside 43 900
1/1 side 30 300 220x297
1/2 side 17 100 90x262 184x130
1/4 side 9 900 90x130 184x63
2. omslag 33 000
3. omslag 32 500
4. omslag 39 600
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 5 500 1 uke 1058x300
Surround/Wallpaper * 11 000 1 uke 1920x1200
Netboard fullbredde * 5 500 1 uke 1058x300
Netboard * 4 400 1 uke 620x300
Banner nyhetsbrev 3 300 1 uke 620x300


* Inntil tre i dybden
Bransjeguiden ett år: kr 9.000,- inkl internettoppføring.
Ikke tillegg for utfallende eller farger.

Se batliv.no for ytterligere opplysninger.batliv.no har ca 70.000 unike besøkende i måneden.
Utdrag fra Riksundersøkelsen publisert av MMI:
80% av leserne er menn, og disse bruker i snitt 85 minutter på hver utgave
50% av leserne har en familieinntekt på over 600 000 kroner
36% av leserne har utdannelse på universitetsnivå, eller er under utdannelse
65% av leserne bor i enebolig
85% av leserne har hage
60% av leserne har båt

Epostadresser:
Annonser: annonser@batliv.no
Redaksjonen: ole@batliv.no,jorn@batliv.no
Administrasjon: ole@batliv.no
Markedsføring: ole@batliv.no
Annonsemateriell: annonser@batliv.no
Provisjon: 5,0 %
Pris etter avtale.


Bladformat: 220x297
Spaltebredde: 42
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 220x297
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 90 g Kymexcote
Papirkvalitet omslag: 200 g Galleri Gloss, UV-lakkert

Vi er behjelpelige med å lage tradisjonelle annonser og content marketing-kampanjer fra båtlivet på nett og print og video.
Leveres elektronisk til Dropbox via FTP eller mailes direkte til annonser@batliv.com
Kontakt annonseavdelingen for nærmere veiledning. Se også batliv.no

Båtmagasinet

Billingstadsletta 17

1396 BILLINGSTAD

Tlf: 66 76 49 50

Ansvarlig redaktør

Ole Henrik Nissen-Lie

Mobil: 918 17 789

Tlf: 66 76 49 50

Epost: ole@seilmagasinet.no

Utgiver

Norsk Maritimt Forlag AS

Trykkeri

Kroonpress