Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskriftets målsetting:

– Å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som allmenn kliniker

- Å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling

- Å bidra til holdningsdanning hos legene ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon

- Å fremme den helsepolitiske debatt

- Å være medlemsblad for alle medlemmer av Den norske legeforening

Opplag: 32 828; Frekvens: 18 utgaver pr år

Tidsskriftet lese i hovedsak av leger, men også medisinstudenter og annet helsepersonell. Innholdet er av høy medisinskfaglig kvalitet, rettet direkte mot målgruppen. Redaksjonelt innhold og konsept er unikt på det norske markedet og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr.
Tidsskriftet.no har månedlig over 580 000 sidevisninger i snitt. En medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening viste at over 94% av medlemmene leser Tidsskriftet aktivt - både på papir og nett.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 32 598 32 598
Betalt abonnement 159 159
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 71 71
Distribuert i alt 32 828 32 828
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.12 17.01
2 11.01 31.01
3 01.02 21.02
4 22.02 14.03
5 08.03 28.03
6 28.03 25.04
7 18.04 09.05
8 04.05 30.05
9 23.05 13.06
10 07.06 27.06
11 26.07 15.08
12 16.08 05.09
13 06.09 26.09
14 20.09 10.10
15 04.10 24.10
16 18.10 07.11
17 01.11 21.11
18 22.11 12.12Digitalutgaven av Tidsskriftet publiseres parallelt med papirutgaven.
Stillingsannonser har egne frister: Se Tidsskriftet.no og legejobber.no

Avbestillingsfrist: 4 uker før utgivelsesdato. Avbestillinger etter denne dato faktureres i sin helhet.
Bortsett fra reservasjonssidene forbeholder Tidsskriftet seg retten til fri plassering.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 67 700 som 1/1sx2
1/1 side 38 100 185x268 218x305 utf.
2/3 side 32 900 121x258
1/2 side 27 700 185x132
1/3 side 24 700 58x268 185x90
1/4 side 18 900 121x90
1/8 side 9 300 58x90
Spesialplassering:
2. omslag 55 600
Første mulige oppslagsside 68 800
Bakside 48 900 185x225 214x241 utf.
Bakside med klaff 65 400 185x225


Utfallende trykk: Minimum 4 mm utfallende på alle fire sider.

For priser på s/hv + 1 farge, ta kontakt med annonseansvarlig.

Bannerannonser på Tidsskriftet.no og Legeforeningen.no kr 17 800,- pr mnd.
Stillingsannonser har egne frister: Se Tidsskriftet.noog  legejobber.no

Tidsskriftets medieplan finner du her:Medieplan
Provisjon: 3,5 %
Punktlimt kort - prises ved forespørsel.
Plastpakket - prises ved forespørsel.
SELEKTERT BILAG:
Annonsører kan velge å sende bilag til utvalgte grupper, f.eks. én eller flere grupper spesialister.
Prises ved forespørsel.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x268
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 90 g Munken Print White
Papirkvalitet omslag: 200 g Artic Volum White
Utfallende trykk: Minimum 4 mm utfallende.
Trykklar pdf med henvisning til utgivelse sendes via epost: annonser@legeforeningen.no
Årsabonnement: kr 2.500,-

Tidsskrift for Den norske legeforening

Boks 1152 Sentrum

0107 OSLO

Tlf: 23 10 90 00

Utgiver

Den norske legeforening

Trykkeri

Aksell AS