DRAMA-Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme drama- og teaterpedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er inne i sin 56. årgang, kommer ut i to tykke utgaver i året, redigeres i tråd med redaktørplakaten og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Utgis av Universitetsforlaget og eies av interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP). Ansvarlig redaktør leder en nordisk redaksjon på seks kyndige fagpersoner. Alle artikler leveres av frivillige bidragsytere fra hele Norden.

Frekvens: 2 utgaver pr år

Bladet sendes ut i 1350 eksemplarer til Drama- og teaterpedagogenes (DTPs) medlemmer, til nordiske grunnskoler, kulturskoler, folkehøgskoler, universitets- og høgskoler, barnehager, biblioteker, teatergrupper, teatre, skolemyndigheter og museer. Universitetsforlaget selger også enkeltnumre og klassesett av tidsskriftet.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - -
2 - -Utgivelse i begynnelsen av juni og desember.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 9 500 180x253
1/2 side 5 500 180x126


Vi tilbyr også pakkeløsninger med flere annonser til en fordelaktig pris. Videre er det mulig å kjøpe annonseplass på nettsiden. 
Ta kontakt med annonseansvarlig Jelena Doublinskaia for pris. jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no


Bladformat: 215x270
Spaltebredde: 51
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x253
Ferdiggjøring: Limfrest
Layout: blunderbuss.no

DRAMA-Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Postboks 2127 Grunerløkka

0505 OSLO

Tlf: 976 66 361

Utgiver

Universitetsforlaget AS