Audiografen

Audiografen ble etablert i 1970. Bladet skal gi informasjon til sine medlemmer og andre om: hørsel, støy, tinnitus, høreapparater, andre tekniske hjelpemidler og fagpolitiske saker som skjer i tiden. Bladet utgis av Norsk Audiografforbund og er et medlemsblad for audiografer.

Opplag: 417; Frekvens: 4 utgaver pr år

Audiografer
Audiografstudenter
Audioingeniører
Audiopedagoger
Hørselssentraler
Hjelpemiddelsentraler
Høreapparat-forhandlere
Øre-nese-hals-leger (offentlige og private)
Andre

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 389 389
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 28 28
Distribuert i alt 417 417
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 06.02 -
2 02.05 -
3 21.08 -
4 13.11 -Utgivelsesdato ca én måned etter materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 180x257
1/2 side


Årsavtaler:
4x1/2 sider: kr 26 000,-
4x1/1 sider: kr 37 500,-

Stillingsannonser:
1/4 side: kr 2000,-
1/2 side: kr 4000,-


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 56,5
Satsflate: 180x257
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g
Papirkvalitet omslag: 200 g
Årsabonnement: kr 500,-

Audiografen

Biskop Sigurds gt 10

7067 TRONDHEIM

Annonseansvarlig

Andreas Selfors Hansen

Mobil: 406 14 853

Epost: andreas.selfors.hansen@sshf.no

Utgiver

Audiografforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS