Jakt & Fiske

• Norges Jeger- og Fiskerforbund har nærmere 112.000 medlemmer. Av disse er det 90% som fisker, 78% jakter og 33% har hund.

• Jakt & Fiske blir utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund, landets eneste landsdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere.

• Jakt & Fiske er det største tidsskriftet som retter seg mot landets jegere og sportsfiskere. De fleste abonnementene er medlemmer av NJFF.

• Jakt & Fiske er et nyhetsorientert blad innen jakt- og sportsfiske, hvor friluftsliv har sin naturlige plass.

• Jakt & Fiske har omdømme som et magasin med faglig tyngde. Foruten jakt- og fiskestoff, omtaler vi også spørsmål angående forvaltning av norsk natur i videste forstand.

• Human jakt og fangst, sikkerhet under jaktutøvelsen og god jakt- og fiskeetikk er noen av de temaer som alltid står sentralt i Jakt & Fiske.

• I tillegg vil du i hver utgave finne gode jakt- og fiskereportasjer som gjenspeiler lesernes drømmer. Vårt mål er at leserne får lyst til å pakke tursekken etter å ha lest siste utgave av Jakt & Fiske!

• Matspalte, produktnyheter, utstyrstester, biltester er faste spalter i hver utgave av Jakt & Fiske, noe som gjør at vi også har et redaksjonelt miljø rundt nærliggende temaer som ikke omhandler jakt og fiske direkte.
Antall lesere: 189 295 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 87 045; Frekvens: 8 utgaver pr år

Jakt & Fiskes lesere er en kjøpesterk og moderne gruppe forbrukere som er opptatt av kvalitetsprodukter, merkevarer og det siste på utstyrsfronten! De tilbringer mest mulig tid ute i naturen. Gjerne på telttur, skitur, jakt- og fisketur, sykkeltur og fotturer i skog og fjell – hele året! Begrep som frihet, eventyrlyst, rekreasjon og lidenskap er sentrale. Vi vet at våre lesere har høyt forbruk knyttet til sine interesser. Intet blir spart for å øke den gode opplevelsen! Hvert år bruker de en milliard på sports- og fritidsutstyr. Har du et godt produkt som kan interessere en friluftsentusiast? Da skal du definitivt snakke med oss!
Få tidsskrifter kan skilte med en mer trofast leserkrets. En nylig gjennomført medlemsundersøkelse viser at magasinet i postkassen er månedens høydepunkt. De er engasjerte, og Norstadt sier at det må være rekord når 2/3 av abonnementene har så mye å formidle at de velger å komme med tilleggskommentarer som: «liker hele magasinet» «både artikler, tester og produktinfo er relevant og spennende» «gode fiskereportasjer» «gode jaktreportasjer» «gode artikler» «godt språk, gode bilder,  passe reklame, passelig dimensjon» «innholdsrikt og informasjonsgivende» «variert og relevant». Selv om våre lesere er fornøyde, lover vi å ikke hvile på laurbærene. Vårt mål er å gjøre enda flere nordmenn til aktive jegere og sportsfiskere!

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 86 573 86 573
Betalt abonnement
Løssalg 122 122
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 350 350
Distribuert i alt 87 045 87 045


Antall lesere: 189 295 (F&M MGI 22/2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.12 01.02
2 03.02 15.03
3 10.03 26.04
4 21.04 31.05
5 26.05 05.07
6 07.07 23.08
7 25.08 04.10
8 13.10 22.11Bestillingsfristen er 6 uker før utgivelse. Avbestillingsfristen er åtte uker før utgivelse.
Bestillingsfrist er den 18. i hver måned, 2 måneder før utgivelsesmåneden.
Betalingsfrist er 20 dager fra fakturadato.

Format 4 farger Stående Liggende
Redaksjonelle sider
2/1 side 66 000
1/1 side 38 000 192x260
1/2 side 21 500 94x260 192x129
Spesialplassering
Bakside 45 000
2. omslag 42 000
3. omslag 40 000
Mot leder 40 000
Annonsesider
1/4 side 7 000 94x129
1/8 side 5 500 94x64


Øvrig spesialplassering: + 10% av listepris.
Alle priser er ekskl mva.
Andre formater/priser, kontakt annonseavdelingen.
MERK følgende ved utarbeidelse av utfallende annonser:
Brutto utfallende format helside er 208x274 + 3 mm. Da bladet blir renskåret til nettoformat 208x274, må vesentlige detaljer i illustrasjoner, tekst, logo holdes innenfor satsflaten på 192x260.
Materiellet kan sendes elektronisk til epost: tove.myrvold@hamarmedia.no
FTP på forespørsel, kontakt Tove på tlf. 982 32 382
Annonsen merkes Jakt & Fiske + utgavenummer.
Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden.
Provisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Rabatter: Gjentakelsesrabatt ved lik annonse: 3-5 innrykk: 5% 6-8 innrykk: 10% 9 eller flere: 15%.
Kvantumsrabatt:kr 40 000 - 100 000: 5% kr 100 000 - 150 000: 10% kr 150 000 - 200 000: 15% kr 250 000 og mer: 18%.
Det oppnås IKKE både kvantums- og gjentagelsesrabatt.
Plastpakkede og punktlimte bilag tilbys på forespørsel.


Bladformat: 208x274
Spaltebredde: 45
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 192x260
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 70 g miljøvennlig
Papirkvalitet omslag: 200 g miljøvennlig

Jakt & Fiske

Boks 94

1378 NESBRU

Tlf: 66 79 22 00

Utgiver

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Trykkeri

Idé Trykk AS