park & anlegg

park & anlegg er fagbladet for grøntanleggssektoren i Norge. Formålet med bladet er gjennom reportasjer, intervjuer og fagartikler å holde utøverne oppdatert om hva som rører seg innen sektoren, samt å være et bindeledd mellom de ulike profesjonene innen sektoren.

Bladet har et redaksjonsråd med medlemmer med tilknytning til følgende organisasjoner: naml – norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske landskapsingeniørers forening (NLI), Norsk Trepleieforum (NTF), BAD, PARK & IDRETT, FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren), samt Norsk Gartnerforbund (NGF).

Opplag: 1 625; Frekvens: 10 utgaver pr år

Landskapsarkitekter, landskapsingeniører, anleggsgartnere, trepleiere, planteprodusenter, forvaltere av grøntarealer og idrettsanlegg i privat og offentlig sektor, samt lærlinger og studenter innen sektoren.

Digital utgave til abonnenter.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 780 780
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 845 845
Distribuert i alt 1 625 1 625
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.01 04.02
2 09.02 04.03
3 09.03 01.04
4 08.04 06.05
5 11.05 03.06
6 08.06 05.08
7 17.08 09.09
8 14.09 07.10
9 19.10 11.11
10 16.11 09.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Materiellfrist rubrikkannonser:
Torsdag før kl 10 - 15 dager før utgivelse.
Tema:
Nr 1 Miljøtiltak og gjenbruk
Nr 2 Møblering, installasjoner og belysning
Nr 3 Naturstein og andre grå materialer
Nr 4 Naturstein og andre grå materialer
Nr 5 Overvannshandtering: Blå-grå-grønne tiltak
Nr 6 Idretts- og aktivitetsanlegg
Nr 7 Byenes uterom – torg og plasser
Nr 8 Beplantning og vegetasjonsbruk
Nr 9 Utdanning og profesjoner
Nr 10 Gravplasser og minnesteder

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 14 000 178x234
1/2 side 8 000 87x234 178x125
1/3 side 7 000 56x234 178x73
1/4 side 6 000 56x183
1/4 side 6 000 87x125 178x56
1/6 side 5 000 56x125 178x44
1/6 side 5 000 117x62
1/8 side 4 000 56x87 178x30
1/8 side 4 000 117x45
Side 2 og 4 + 3. omslag 15 000
Bakside 15 000


Pris pr spaltemm: kr 15,-
Under rubrikk: Stilling ledig, ønskes kjøpt mm: kr 15,- pr mm for spaltebredde 90 mm, 2 sp.
Provisjon: 3,5 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: 210x275
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 178x234
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 120 g Edixion offset
Papirkvalitet omslag: 170 g Edixion offset
Digitalt annonsemateriell. Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden. Media Digital AS v/ Fernando.Bravo@mediadigital.no

park & anlegg

Schweigaardsgt. 34F

0191 OSLO

Tlf: 23 15 93 50

Ansvarlig redaktør

Ole Billing Hansen

Mobil: 48 07 56 41

Epost: oleb@gartnerforbundet.no

Utgiver

Norsk Gartnerforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS