park & anlegg

park & anlegg er fagbladet for grøntanleggssektoren i Norge. Formålet med bladet er gjennom reportasjer, intervjuer og fagartikler å holde utøverne oppdatert om hva som rører seg innen sektoren, samt å være et bindeledd mellom de ulike profesjonene innen sektoren.

Bladet har et redaksjonsråd med medlemmer med tilknytning til følgende organisasjoner: naml – norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske landskapsingeniørers forening (NLI), Norsk Trepleieforum (NTF), BAD, PARK & IDRETT, FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren), samt Norsk Gartnerforbund (NGF).

Opplag: 1 555; Frekvens: 10 utgaver pr år

Landskapsarkitekter, landskapsingeniører, anleggsgartnere, trepleiere, planteprodusenter, forvaltere av grøntarealer og idrettsanlegg i privat og offentlig sektor, samt lærlinger og studenter innen sektoren.

Digital utgave til abonnenter.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 1 505 1 505
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 50 50
Distribuert i alt 1 555 1 555
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.01 04.02
2 09.02 04.03
3 09.03 01.04
4 08.04 06.05
5 11.05 03.06
6 08.06 05.08
7 17.08 09.09
8 14.09 07.10
9 19.10 11.11
10 16.11 09.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Materiellfrist rubrikkannonser:
Torsdag før kl 10 - 15 dager før utgivelse.
Tema:
Nr 1 Miljøtiltak og gjenbruk
Nr 2 Møblering, installasjoner og belysning
Nr 3 Naturstein og andre grå materialer
Nr 4 Naturstein og andre grå materialer
Nr 5 Overvannshandtering: Blå-grå-grønne tiltak
Nr 6 Idretts- og aktivitetsanlegg
Nr 7 Byenes uterom – torg og plasser
Nr 8 Beplantning og vegetasjonsbruk
Nr 9 Utdanning og profesjoner
Nr 10 Gravplasser og minnesteder

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 14 000 178x234
1/2 side 8 000 87x234 178x125
1/3 side 7 000 56x234 178x73
1/4 side 6 000 56x183
1/4 side 6 000 87x125 178x56
1/6 side 5 000 56x125 178x44
1/6 side 5 000 117x62
1/8 side 4 000 56x87 178x30
1/8 side 4 000 117x45
Side 2 og 4 + 3. omslag 15 000
Bakside 15 000


Pris pr spaltemm: kr 15,-
Under rubrikk: Stilling ledig, ønskes kjøpt mm: kr 15,- pr mm for spaltebredde 90 mm, 2 sp.
Provisjon: 3,5 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: 210x275
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 178x234
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 120 g Edixion offset
Papirkvalitet omslag: 170 g Edixion offset
Digitalt annonsemateriell. Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden. Media Digital AS v/ Fernando.Bravo@mediadigital.no

park & anlegg

Schweigaardsgt. 34F

0191 OSLO

Tlf: 23 15 93 50

Ansvarlig redaktør

Ole Billing Hansen

Mobil: 48 07 56 41

Epost: oleb@gartnerforbundet.no

Utgiver

Norsk Gartnerforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS