SEILmagasinet

SEILmagasinet er nært knyttet til forenings-Norge, og har lesere langs hele kysten.En rekke seilforeninger abonnerer kollektivt på SEILmagasinet. På nett har SEILmagasinet utviklet påmeldingstjeneste og et komplett arrangementssystem for regattaer som store deler av seil-Norge benytter.Dette knytter SEILmagasinet tett til de mest aktive seilerne i hele landet. Leserne av SEILmagasinet bruker dobbelt så mye penger på båt som båtfolk flest, viser Synovate-undersøkelsen NMF gjennomførte i 2010. De er også de flittigste båtbrukerne.SEILmagasinets lesere er kjøpesterke og yrkesaktive menn og kvinner spredt langs hele kyst-Norge. Hovedtyngden er mellom 20 og 60 år. Den typiske SEILmagasinet-leseren er lidenskapelig opptatt av sin hobby, og bladet SEILmagasinet beholdes lenge og studeres nøye.


Kvalitet gir troverdighet, og en annonse har større oppmerksomhetsverdi i et troverdig miljø. Ni av ti lesere er interesserte i annonsene, ifølge Gallups Fagpressetall.SEILmagasinet-abonnenter og samarbeidende seilforeninger langs hele norskekysten får SEILmagasinet med egne foreningssider.

Innholdet for øvrig er identisk i de to titlene.
Antall lesere: 60 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 11 527; Frekvens: 6 utgaver pr år

SEILmagasinet distribueres til egne abonnenter i hele landet, store deler av skandinavisk lystbåtbransje samt medlemmene av 20 seilforeninger langs hele kysten. SEILmagasinet er også organ for Norges Seilforbund og dets medlemmer.

I snitt bruker leseren mer enn 80 minutter på hver utgave, og de leser bladet fra perm til perm. I snitt tar leserne frem hvert blad fem ganger.
SEILmagasinet har de siste ti årene satset på digitale løsninger. Seilmagasinet.no har over 30.000 unike brukere i måneden, og lanserte høsten 2015 en ny generasjon responsive nettsider med svært mye innhold.
SEILmagasinet har vært tilgjengelig i App Store og Google Play fra februar 2015, og inngikk fra september 2015 et samarbeid med Aftenposten om Magasin+.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 472 3 957 6 429
Betalt abonnement 2 115 886 3 001
Løssalg 412 27 439
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 690 698 1 388
Regelmessig gratis distribuerte 143 127 270
Distribuert i alt 5 832 5 695 11 527


Antall lesere: 60 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 27.01 13.02
2 10.03 27.03
3 28.04 15.05
4 09.06 26.06
5 18.08 04.09
6 20.10 06.11Format 4 farger Stående Liggende
Dobbeltside 39 400 440x297
1/1 side 21 800 220x297
1/2 side 14 100 90x262 184x130
1/4 side 8 200 90x130 184x63
2. omslag 27 300 220x297
3. omslag 26 200 220x297
4. omslag 29 500 220x297
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 5 500 1 uke 1058x300
Surround/Wallpaper * 11 000 1 uke 1920x1200
Netboard fullbredde * 5 500 1 uke 1058x300
Netboard * 4 400 1 uke 620x300
Nyhetsbrev banner 3 300 1 uke 620x400


* Inntil tre i dybden.

Alle priser er oppgitt i NOK ekskl mva.

1/1 side samt formater merket *: Legg til 5 mm utfallende på alle kanter.

Se seilmagasinet.no for salgsbetingelser, fargeprofiler og andre generelle retningslinjer.
Lay-out/fotos: merete@seilmagasinet.no

Abonnement: abo@seilmagasinet.no

Administrasjon: hp@seilmagasinet.no

Markedsføring: lisbeth@seilmagasinet.no

Annonsemateriell: annonse@seilmagasinet.no
Provisjon: 5,0 %
Bilag prises etter vekt og type. Ta kontakt for tilbud.


Bladformat: 220x297
Spaltebredde: 42
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 220x297
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 90 g Kymexcote
Papirkvalitet omslag: 200 g Galleri Gloss
Utfallende 220x297 (+ 5 mm for beskjæring)
Vi er behjelpelige med å lage tradisjonelle annonser og content marketing-kampanjer fra båtlivet på nett og print og video.
Se www.seilamagasinet.no for ytterligere opplysninger.
seilmagasinet.no har ca 30.000 unike besøkende i måneden.
Annonsemateriell kan sendes på epost til annonse@seilmagasinet.no. Kan også leveres i Dropbox eller via FTP. Kontakt annonseavdelingen for nærmere veiledning. Se også seilamagasinet.no

SEILmagasinet

Billingstadsletta 17

1396 BILLINGSTAD

Tlf: 66 76 49 50

Annonseansvarlig

Håkon Nissen-Lie

Epost: hakon@seilmagasinet.no

Utgiver

Norsk Maritimt Forlag AS

Trykkeri

Kroonpress