Magasinet STREK

“Sentralstimulerende magasin”: En hybrid mellom tidsskrift og reportasjemagasin. Dypjournalistikk som “avdekker isfjellene i vår tid”. Tar for seg vitale utviklingstrekk innen kultur, politikk, økologi og trosliv i lys av kirkens dyphistorie.

Via STREK når annonsører ca 10 000 lesere, hvorav et stort antall ledere i norsk kirkeliv – prester, pastorer, biskoper, menighetsrådsmedlemmer osv. STREK leses av engasjerte medlemmer i Den norske kirke, og av katolikker, metodister, medlemmer i pinsebevegelsen og flere andre frikirker.Kåret til Årets Fagblad av Fagpressen i 2010.

Vinner av Fagpressens Designpris i 2009.

Hederlig omtale i kåringen Årets forside i Fagpresseprisene 2016.

Innkjøpt av Kulturrådet til alle norske folkebiblioteker i en årrekke fra 2011.

Opplag: 3 873; Frekvens: 5 utgaver pr år

Alle som ønsker å
- fordype seg i spørsmål rundt etikk, eksistens og religion
- gjenoppdage hva kristen tro og praksis kan innebære på 2000-tallet.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 3 439 3 439
Løssalg 15 15
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 94 94
Regelmessig gratis distribuerte 325 325
Distribuert i alt 3 873 3 873
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 29.01 09.03
2 28.03 07.05
3 28.05 02.07
4 20.08 24.09
5 12.11 28.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 500
1/2 side 6 100
1/4 side 4 000


Gode rabatter ved årsavtale. Priser er ekskl. mva.


Bladformat: 269,5x208
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet innmat: Edixion svanemerket 120 g
Papirkvalitet omslag: Edixion svanemerket 300 g

Magasinet STREK

Boks 1180 Sentrum

0107 OSLO

Tlf: 92 80 16 94

Utgiver

Strek Media AS

Trykkeri

Aksell AS