Religioner.no

Religioner.no er en nettside for religions- og livssynsinteresserte nordmenn. Nettsiden har som mål å tilby en informert og balansert dekning av det religiøse livet i Norge. Religioner.no er et konfesjonsfritt religionsmedium, og den redaksjonelle linjen bygger på metodologisk agnostisisme.Religioner.no tilbyr også religionsfaglige kunnskapsressurser og har som mål å formidle religionsvitenskapelig forskning på en tilgjengelig og underholdende måte.På Religioner.no kan man også etablere egne blogger, eller informere om sin tros- eller livssynsorganisasjon så vel som eventuell arrangementer. Dette er helt kostnadsfritt.

Religions- og livssynsinteresserte nordmenn. Lærere og elever i grunnskolen, vgs. og i høyere utdanning.


Bestilling og innlevering:
Ferdige annonser må leveres sammen med url-adressen den skal peke til minimum 2 dager før annonsen ønskes vist.
Produksjon av annonser:
Vi tilbyr produksjon av bannerannonser og flashannonser. Prisen på disse kommer i tillegg. Bannerannonser koster kr 300, -, Flashannonser koster Kr 600,-
Dersom annonsen skal produseres gjennom oss må ev. logo, tekst og annonsebeskrivelse være levert innen 4 dager før annonsen ønskes vist.
Vi setter pris på om tekst- og bildefiler lagres under navn som inkluderer kundenavn, dato for annonse, størrelse og plassering. Eks: kirkemisjon.01.10_01.12.forside.hoyrekolonne.250/350
Æ, Ø og Å kan ikke brukes i filnavn.
Annonsene produseres av vår samarbeidspartner innen web-design: Fevaag Net Consulting.
Kontakt: post@religioner.no
Telefon: 466 64 083