Mentalt Perspektiv

MentaltPerspektiv.no er et nettmagasin om psykisk helse. Magasinet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter redaktørplakaten. Her finner du kritisk journalistikk og godt lesestoff om psykisk helse, anmeldelser av relevante bøker, serier og podkaster, samt bloggen Hodebry, som er lesernes tekster om egne erfaringer med psykiske helseutfordringer.


 Utgiver er organisasjonen Mental Helse. Magasinet går ut i papirformat til medlemmene i Mental Helse fire ganger i året.

Opplag: 8 943; Frekvens: 4 utgaver pr år

Mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende, alle som interessert i psykisk helse og behandlingstilbud og forebyggende arbeid i Norge, beslutningstakere, forvaltningen, politikere m.fl.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 8 743 8 743
Betalt abonnement 200 200
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 8 943 8 943
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.01 05.02
2 01.04 06.05
3 15.08 23.09
4 15.10 25.11Årsabonnement: kr 300,- Støttemedlemskap: privat – min kr 500,- pr år bedrift – min kr 1.500,- pr år

Annonseansvarlig

Ann-Kristin Aurland

Tlf: 32 24 44 33

Epost: faktserv@faktserv.no

Utgiver

Mental Helse

Trykkeri

Aksell AS