Sinn og samfunn

Sinn og samfunn utgis av Mental Helse og er et redaksjonelt uavhengig fagblad som redigeres etter redaktørplakaten. Bladet kommer ut fire ganger i året. Her finner du kritisk journalistikk om psykisk helse, forebygging og behandling, debattinnlegg, bokanmeldelser samt lesernes egne fortellinger fra livet med psykiske utfordringer, som pårørende eller som behandler.

Opplag: 7 851; Frekvens: 4 utgaver pr år

Mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende, alle som interessert i psykisk helse og behandlingstilbud og forebyggende arbeid i Norge, beslutningstakere, forvaltningen, politikere m.fl.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 851 7 851
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 7 851 7 851
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.01 08.02
2 11.04 10.05
3 31.08 27.09
4 02.11 29.11Årsabonnement: kr 300,- Støttemedlemskap: privat – min kr 500,- pr år bedrift – min kr 1.500,- pr år

Annonseansvarlig

Ann-Kristin Aurland

Tlf: 32 24 44 33

Epost: faktserv@faktserv.no

Utgiver

Mental Helse

Trykkeri

Aksell AS