Sinn og samfunn

Sinn og samfunn

Sinn & samfunn utgis av Mental Helse og er et redaksjonelt uavhengig fagblad som redigeres etter redaktørplakaten. Bladet kommer ut fem ganger i året. Her finner du kritisk journalistikk om forebygging og behandling av psykisk helse i Norge, godt lesestoff i form av reportasjer og intervjuer, debattinnlegg, uavhengige bokanmeldelser og lesernes egne fortellinger fra livet med psykiske utordringer eller som pårørende.

Opplag: 7 851; Frekvens: 5 utgaver pr år

Mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende, alle som interessert i psykisk helse og behandlingstilbud og forebyggende arbeid i Norge, beslutningstakere, forvaltningen, politikere m.fl.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 851 7 851
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 7 851 7 851
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.01 08.02
2 23.03 05.04
3 11.05 24.05
4 14.09 27.09
5 16.11 29.11
Utfallende trykk: Nei
Årsabonnement: kr 300,- Støttemedlemskap: privat – min kr 500,- pr år bedrift – min kr 1.500,- pr år

Annonseansvarlig

Ann-Kristin Aurland

Tlf: 32 24 44 33

Epost: faktserv@faktserv.no

Utgiver

Mental Helse

Trykkeri

07 Media AS