Brann & Redning

Brann & Redning er et fagtidsskrift primært rettet mot brann- og redningspersonell. Bladet har som mål å formidle kunnskap, erfaringer og informasjon om spesielle branner og ulykker, om nytt utstyr og materiell, om rammebetingelsene for brann- og redningstjenesten samt skape debatt. Brann & Redning skal også bidra til å holde myndighetene og beslutningstagere informert om brann- og redningstjenestens virke. Bladet produseres av brannmenn.

Opplag: 6 232; Frekvens: 6 utgaver pr år

Brann- og redningstjenesten, andre nødetater, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, beslutningstagere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 698 698
Betalt abonnement 5 434 5 434
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 100 100
Distribuert i alt 6 232 6 232
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.01 22.02
2 22.03 25.04
3 16.05 14.06
4 09.08 05.09
5 04.10 31.10
6 15.11 12.12Utgivelsesdatoene er ca.
Det tas forbehold om endringer.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 11 300 180x267
1/2 side 7 850 180x130
1/2 side 8 950 90x267
1/4 side 6 100 90x130
Stillingsannonse for nett 700 pr stilling


Alle priser er ekskl mva.
Hel side med skjæremerker og 3 mm utfallende trykk: 210x297 mm + 3 mm
Spesielle mål kan tilpasses hvis ønskelig.
Lever gjerne annonsen i PDF-format.

Annonsemateriell sendes til bakken@brannmannen.no

Rabatter: Rabatterte priser ved avtale om flere innrykk for året.
Vi har mulighet til å ta med bilag/innstikk og plastpakke bladet. Kontakt oss for egen pris.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 55
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x267
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g Holmen iden matt
Papirkvalitet omslag: 100 g Holmen iden matt
Abonnementspriser:Kollektiv over 100 stk: kr 300,- Kollektiv over 10 stk: kr 395,- Enkle: kr 430,- Enkeltabo. digitalt 12 mnd kr 355,- Pensjonister: kr 305,- Utland: kr 485,- Abonnenter på papirutgaven har også digital tilgang.

Brann & Redning

Arne Garborgs plass 1

0179 OSLO

Tlf: 928 00 378

Utgiver

Oslo Brannkorpsforening

Trykkeri

TS Trykk