Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Tidsskriftet har en sentral rolle i formidlingen av forskningsresultater og utvikling på det spesialpedagogiske virkefelt.
Antall lesere: 61 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 6 513; Frekvens: 4 utgaver pr år

Spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivningstjenester, skoleadministrasjon, studenter, institusjoner, barnehagelærere, lærere, offentligere etater og samfunnspolitiske miljøer.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 041 287 1 328
Betalt abonnement 4 750 235 4 985
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 200 200
Distribuert i alt 5 991 522 6 513


Antall lesere: 61 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.01 09.02
2 10.04 10.05
3 07.08 06.09
4 06.11 06.12Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 21 000 420x270*
Bakside 16 000 210x200*
1/1 side 13 000 210x270*
1/1 side 13 000 185x245
1/2 side 11 000 90x224 185x120
1/4 side 9 000 90x120


* Utfallende: + 5 mm bleed. Alle priser er ekskl mva


For digitale annonser på utdanningsnytt.no se medieplan her
Provisjon: 3,5 %


Bladformat: 210x270
Spaltebredde: 188
Satsflate: 210x270*
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g Multi Silk
Papirkvalitet omslag: 200 g MultiArt Gloss
Utfallende trykk tas på omslag.
Ord. årsabonnement: kr 500,- Les om våre abonnement: utdanningsnytt.no/abonnement

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS