Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Tidsskriftet har en sentral rolle i formidlingen av forskningsresultater og utvikling på det spesialpedagogiske virkefelt.
Antall lesere: 63 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 6 215; Frekvens: 4 utgaver pr år

Spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivningstjenester, skoleadministrasjon, studenter, institusjoner, barnehagelærere, lærere, offentligere etater og samfunnspolitiske miljøer.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 396 396
Betalt abonnement 5 415 234 5 649
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 170 170
Distribuert i alt 5 981 234 6 215


Antall lesere: 63 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 11.01 10.02
2 12.04 12.05
3 09.08 08.09
4 01.11 01.12Avbestillingsfrist: som materiellfrist

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 21 000 420x270*
Bakside 16 000 210x200*
1/1 side 13 000 210x270*
1/1 side 13 000 185x245
1/2 side 11 000 90x224 185x120
1/4 side 9 000 90x120


* Utfallende: + 5 mm bleed. Alle priser er ekskl mva


For digitale annonser på utdanningsnytt.no se medieplan her
Provisjon: 3,5 %


Bladformat: 210x270
Spaltebredde: 188
Satsflate: 210x270*
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g Multi Silk
Papirkvalitet omslag: 200 g MultiArt Gloss
Utfallende trykk tas på omslag.
Ord. årsabonnement: kr 500,- Annonsering: Se utdanningsnytt.no

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS