Veteran

Veteran er et interessemagasin for veteraner fra militære internasjonale operasjoner. Gjennom magasinet får leseren ta del i hvordan det er å tjenestegjøre ute, hvem som gjør det og mangfoldet av oppgaver disse menneskene har, og har hatt. Magasinet tar for seg alt fra personlige historier til forskningsstoff og relevante politiske saker. Veteran er Norges eneste veteranmagasin og utgis av Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO).

Frekvens: 4 utgaver pr år

Veteraner og nærmeste familie i alderen 20-60 år av begge kjønn. Mål-, karriere- og samfunnsbevisste personer og institusjoner med tilknytning til-, eller interesse for Forsvaret.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 10.03
2 - 24.06
3 - 15.10
4 - 15.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 8 000 170x240
1/2 side 5 000 170x120
1/4 side 3 500 80x120
Enkel spalteannonse 3 500 170x80
Dobbel spalteannonse 7 000 170x160


Alle prisene er ekskl. mva.

Farger: 4 farger CMYK
Oppløsning: Minimum 250 dpi
Høyoppløselige PDF optimalisert for trykk
Sendes til nils@styrk.no og hege.kofstad@nvio.no
Annonsøren er vanligvis selv ansvarlig for annonseutforming, men NVIO kan bistå med utforming ved behov. Annonsen må være i henhold til tekniske spesifikasjoner som er gjeldende og eventuelle feil i dokumentet som medfører feil i annonsen er annonsørens ansvar.
NVIO forbeholder seg retten til å plassere annonser fritt i bladet, hvis ikke dette er nærmere avtalt.

Rabatter: Vi har forskjellige rabattordninger avhengig av antall innrykk. Ta kontakt med oss.


Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 170x240
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: Edixion/Soporset 100 g
Papirkvalitet omslag: Edixion/Soporset 250 g
36+4 sider inkl. omslag
Utfallende:
Bredde 215 mm
Høyde 273 mm
Satsflate:
185 mm
224 mm
Original leveres som PDF i minimum 300 dpi
Layout: Styrk
Teknisk produksjon: N-produksjon, Oslo, epost: niels@n-produksjon.no

Veteran

Bygning 60, Boks 1550 Sentrum

0015 OSLO

Tlf: 412 33 448

Utgiver

NVIO