Lymfeposten

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. NLLF (Norsk lymfødem og lipødemforbund) har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem samt pårørende. NLLF søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.
NLLFS fagblad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff. Bidragsytere er fag- og helsepersonell fra inn og utland. Lymfeposten følger også nasjonal og internasjonal forskning.
NLLF har egen ungdomsorganisasjon – NLLF Ung. Bladet har vært regelmessig utgitt i 36 år.

Frekvens: 4 utgaver pr år

• Egne medlemmer
• Fysioterapeuter

• Helsearbeidere, hjemmesykepleie og hjemmetjeneste

• Fastleger, private sykehus og klinikker
• NAV ansatte
• Riks­- og lokalpolitikere innen helse og oppvekst
• Journalister og jurister

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.02 28.02
2 06.06 17.06
3 06.09 18.09
4 29.11 13.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 000 180x257
1/2 side 6 000


Andre formater tilpasses Det er mulig med vedlegg. Priser avtales.


Bladformat: 210x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x257
Ferdiggjøring: Stiftet
Fil-format: PDF. Materiell skal leveres pr epost.

Lymfeposten

v/Niels Høegh, Ostadalsveien 50

0753 OSLO

Tlf: 90788422

Ansvarlig redaktør

Niels Høegh

Mobil: 907 88 422

Epost: niels@styrk.no

Utgiver

Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Trykkeri

SD Produksjoner