Lymfeposten

NLLFS blad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff samt annonser med relevant produktinformasjon.
Lymfødem og lipødem er diagnoser som er vanskelig å stille og folk kan gå i årevis med dette uten å være klar over det. Lymfepostens oppgave er å informere/oppdatere fastleger, fysioterapeuter, helsepersjonell samt andre relevante grupper. Ved å ligge lett tilgjengelig hos disse, når man en stor gruppe pasienter på venterommene.

Frekvens: 4 utgaver pr år

• fysioterapeuter
• ergoterapeuter
• ansatte ved Hjelpemiddel­ tjenesten/­sentralene
• ledere for hjemmesykepleie og hjemmetjeneste
• NAV ansatte
• ansatte ved rehabsentrene
• riks­- og lokalpolitikere, journalister og jurister
• samt resten av de 10-15.000 mennesker med lymfødem og lipødem i Norge i dag

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 25.02 07.03
2 30.04 10.06
3 01.09 25.09
4 15.11 10.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 180x257


0
Provisjon: -
Formidl. godtgjørelse: -


Bladformat: 210x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x257
Ferdiggjøring: Stiftet
Fil-format: PDF. Materiell skal leveres pr epost.

Lymfeposten

v/Niels Høegh, Ostadalsveien 50

0753 OSLO

Tlf: 920 92 819

Ansvarlig redaktør

Niels Høegh

Mobil: 907 88 422

Epost: niels@styrk.no

Annonseansvarlig

Per Amble

Mobil: 990 08 009

Epost: per@styrk.no

Utgiver

Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Trykkeri

Produksjon: N-produksjon, Oslo