Folkehøgskolen

Folkehøgskolen gis ut av Folkehøgskoleforbundet og er organisasjonens talerør overfor medlemmer, ansatte i folkehøgskolen, politikere, pedagoger og læresteder. Magasinet skal sette dagsorden, speile og kommentere aktiviteten i frilynt folkehøgskole og i organisasjonen ved å bringe aktuelt pedagogisk, politisk og kulturelt stoff til inspirasjon og debatt.

Frekvens: 5 utgaver pr år

Medlemmer, folkehøgskoleinteresserte, politikere, ansatte i folkehøgskolene etc Ved å annonsere i Folkehødskolen når du over 800 aktive lesere med felles interesse og engasjement for folkehøskole.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 15.02
2 - 15.04
3 - 15.06
4 - 15.09
5 - 15.11


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 8 000
1/2 side 4 100
1/4 side 2 100


Prisene er ekskl. mva. Send epost til nf@folkehogskole.no eller ring 22 47 43 00.


Bladformat: Beskåret A4
Ferdiggjøring: Limfrest
Årsabonnement: Kr 300,-

Folkehøgskolen

Postboks 9140, Grønland

0133 OSLO

Tlf: 22 47 43 00

Utgiver

Folkehøgskoleforbundet

Trykkeri

Østfold Trykkeri AS