Nettverk

Nettverk er EL & IT Forbundets medlemsblad. Forbundet har rundt 38000 medlemmer og organiserer blant annet de fleste av landets elektro-, energi-, og telekommunikasjonsmontører. Leserne jobber derfor både i private og offentlige virksomheter. Det er ansatte i e-verk, kraftstasjoner, elforsyningen for øvrig, i tillegg til ansatte i telekom- og IKT-bransjen. Mange steder organiserer forbundet vertikalt, slik at mange ansatte og yrkesgrupper er representert, også ledere, mellomledere, selgere, fagarbeidere, og personer med stab- og støttefunksjoner. Nettverk bringer aktuelt faglig og politisk stoff og reportasjer fra forbundets og medlemmenes kjerneområder.

Opplag: 25 490; Frekvens: 6 utgaver pr år

Hovedmålgruppen er medlemmer av EL & IT Forbundet innenfor elektro, kraft, IKT og telekom. I tillegg arbeidsgivere, andre organisasjoner og politiske beslutningstakere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 25 490 25 490
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 25 490 25 490
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 24.01 14.02
2 04.04 25.04
3 16.06 04.07
4 29.08 19.09
5 (Digital) 18.10 27.10
6 14.11 05.12


Avbestillingsfrist: 1 uker
Stillingsannonser bør ikke ha søknadsfrist tidligere enn den 25. i måneden bladet kommer ut. Vår erfaring er at den 1. i påfølgende måned er en rimelig frist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 24 900 206x270
1/2 side 14 900 100x270 206x131
1/3 side 12 900 206x90
1/4 side 8 900 100,5x131 206x64
Bakside 26 000 230x242 + 5mm beskjæring
Stillingsannonser:
1/1 side 9 900
1/2 side 5 900
1/3 side 4 900
1/4 side 3 900


Utfallende:
1/1 side: 230x297
1/2 side liggende: 230x148
1/3 side: 230x107
For utfallende annonser må det legges til minst 5 mm på alle kanter.

Avvikende mål pr. mm: kr 15,- utfallende.

Annonser på nett:
Stillingsannonser som skal stå i papirutgaven, publiseres også på bladets nettside www.nettverk1.no
Annonser som kun skal på nett: kr 2.000,-
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Reduserte priser for skoleannonser.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 225x285
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 206x270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 80 g UPM Satin
Papirkvalitet omslag: 80 g UPM Satin
Bilder skal leveres i ett av følgende formater:
EPS- TIFF- JPG
Farger:
Bilder og farger skal være konvertert til cyan, magenta, gul, sort - CMYK

Ferdig materiell leveres i følgende format:
Photoshop EPS, TIFF eller JPG, Illustrator EPS, PDF eller InDesign-dokument. Tekst til annonser som skal utformes av LO Media leveres i Word-format. Ved bearbeiding eller utforming av annonsemateriell, må tilleggskostnader påberegnes. Timespris er kr 550,- + mva.

Fonter:
Ved levering av InDesign, Photoshop- og illustrator-dokument skal alle fonter som er brukt legges ved. Postscript-fonter.

Levering:
Matriell sendes som cd eller på epost: post@flexkonsult.no
LOs medieundersøkelse utført av Opinion viser at LOs medlemmer er gjennomgående positive til fagbladene sine, der de finner viktige og nyttig informasjon. Nettverk er det mest leste av samtlige LO-blader.

Nettverk

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 90 65 52 40

Utgiver

EL & IT Forbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS