Kjemi

Kjemi er Norges eneste kjemitidsskrift som dekker hele fagfeltet.
Tidsskriftets formål er å gi faglig orientering om tekniske, industrielle og vitenskaplige emner, og å virke som et bindeledd mellom personer og bedrifter som har tidsskriftets målgruppe som fagområde.
Kjemi er organ for medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap og kjemiingeniører tilsluttet TEKNA (tidligere NIF) og Norges Ingeniørorganisasjon NITO.

Opplag: 1 486; Frekvens: 6 utgaver pr år

Kjemi dekker alt innenfor kjemi og kjemiteknikk, fra forskning til produksjon. Kjemis lesere er: Kjemiingeniører, kjemikere, biokjemikere, bioingeniører, metallurger, bergingeniører og annet fagpersonell innen kjemisk relatert industri.
Kjemis lesere arbeider innenfor: Kjemisk-teknisk industri, olje- og gassindustri, industriell/medisinsk forskning og undervisning, næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, sykehuslaboratorier og helsevesen, petrokjemisk industri, bergverk, maling/lakk-industri, cellulose- og papirindustri, miljøvern, bioteknologi, prosessindustri, analyselaboratorier og kvalitetssikring.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 829 578 1 407
Betalt abonnement 32 32
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 47 47
Distribuert i alt 908 578 1 486
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 27.01 17.02
2 31.03 28.04
3 19.05 09.06
4 18.08 08.09
5 Messeutgave 08.09 29.09
6 27.10 17.11


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 13 000 185x260
1/2 side 8 000 87x260 185x133
1/3 side 6 500 58x260 185x87
1/4 side 5 000 87x133 185x64
Dobbeltside 19 000


Gjelder annonser i farger eks. repro og mva.

Provisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: 3,5 %
Be om pris på bilag!


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Royal Print matt
Papirkvalitet omslag: 90 g Royal Print matt
Elektronisk materiell: Høyoppløst pdf-fil med alle fonter inkludert og alle bilder i CMYK-format, min. 300 dpi.

Kunden belastes for sats og repro, ved annonsemateriell i Microsoft Word etc.
Trykkemetode: Offset
Årsabonnement kr 500 eks mva Løssalg kr 95 eks mva Abonnementet løper til det sies opp skriftlig.

Ansvarlig redaktør

Lars Ole Ørjasæter

Mobil: 908 59 406

Tlf: 23 15 85 0

Epost: kjemi@mediaoslo.no

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Media Oslo AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS