Fuglehunden

Medlemsblad for de stående fuglehundklubbene i Norge; Norsk Breton Klubb, Norsk
Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetterklub, Norsk Irsksetterklubb, Norsk Münsterländerklubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb og Norsk Weimaraner Klubb.

Bladet eies av de stående fuglehundklubbene, utgiver er Fuglehunden AS. Henvender seg til eiere og oppdrettere av stående fuglehunder i Norge, skriver om jakt, jaktprøver, utstillinger, dressur, avl, natur og viltforekomster med mer.

Fuglehunden skal være landets fremste og viktigste informant for bruk av stående fuglehund til jakt, jaktprøver og utstillinger.

Opplag: 10 414; Frekvens: 6 utgaver pr år

Eiere og oppdrettere av stående fuglehunder, småviltjegere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 10 141 10 141
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 273 273
Distribuert i alt 10 414 10 414
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 21.12 19.01
2 01.02 23.02
3 11.04 03.05
4 23.05 14.06
5 08.08 30.08
6 17.10 08.11
Bladformat: A4
Spaltebredde: 55
Satsflate: 195x262
Papirkvalitet innmat: 80 g Gallerie One
Papirkvalitet omslag: 150 g Gloss

Redaktør

Siri Walen Simensen

Mobil: 913 29 612

Epost: hsbutikk@online.no

Utgiver

Fuglehunden AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS