Posthornet

Posthornet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 13 253; Frekvens: 10 utgaver pr år

Ansatte innen Posten Norge med tilknyttede virksomheter, Bring med tilknyttede virksomheter, DNB, Mirror Accounting, Nets, Bluegarden, Vital, tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 13 253 13 253
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 13 253 13 253
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.01 08.02
2 17.02 07.03
3 17.03 05.04
4 21.04 10.05
5 19.05 07.06
6 16.06 04.07
7 25.08 12.09
8 29.09 17.10
9 03.11 21.11
10 06.12 27.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 000 210x277
1/2 side 10 000 201x156 206x131
1/4 side 6 000 47x270 206x64
Bakside 19 500 210x222
Felles: *
1/1 side 32 000
1/2 side 19 000
1/4 side 11 000
Bakside 38 000 230x242 +5mm


* Felles = Annonsepriser for innrykk i alle fire bladene samtidig.

Mva kommer i tillegg.


Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x277
Papirkvalitet innmat: 80 g UPM Star matt
Papirkvalitet omslag: 80 g UPM Star matt

Posthornet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

Norsk post- og kommunikasjonsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS