Psykisk helse

Psykisk helse er det eneste bladet i sitt slag i Norge. Psykisk helse tar opp temaer knyttet til psykisk helse over et bredt spekter. Bladet har artikler om forebygging og rehabilitering av psykiske problemer og psykiske lidelser, har nyheter fra forskning og legger vekt på intervjuer og reportasjer med mennesker som selv har slitt med dårlig psykisk helse. Bladet har en høy faglig kvalitet i journalistikk, foto og presentasjon. Psykisk helse når ut til brukere, pårørende, hjelpere, ansatte og beslutningstakere i psykisk helsevern. Bladet henvender seg også til brede grupper som er interessert i psykisk helse. Psykisk helse fikk Fagpresseprisen 1998, Fagpressens forsidepris i 1997, 2001 og 2004, Fagpressens fotopris 1999 og i 2002 og Fagpressens markedspris 2019.
Antall lesere: 64 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 4 829; Frekvens: 5 utgaver pr år

Pasienter/pårørende/ansatte i psykisk helsevern. Ledere og ansatte i helse- og sosialsektoren, skole og undervisning. Prester, psykologer og leger.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 4 500 4 500
Løssalg 89 89
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 240 240
Distribuert i alt 4 829 4 829


Antall lesere: 64 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 23.01 13.02
2 14.03 03.04
3 31.05 26.06
4 28.08 18.09
5 30.10 20.11


Avbestillingsfrist: 4 uker

I tillegg til opplaget, distribueres gjennomsnittlig 1000 eksemplarer av hver utgave til kurs, konferanser og andre arrangementer innen fagfeltet.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 19 500 208x288mm +5mm bleed
1/2 side 11 700 91x246mm 186x120mm
1/4 side 7 800 91x120mm 186x58mm
Rubrikkannonser
Rubrikkannonse liten 3 800 42x22
Rubrikkannonse stor 5 200 86x22
Rubrikk pr. år
Rubrikkannonse liten 16 100 42x22
Rubrikkannonse stor 23 700 89x22
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
På front el enkeltartikler 5 100 pr 30 dgr 455x230 pxPakkeløsninger i kombinasjon med annonser på www.psykiskhelse.no/bladet

Bilag limt inn i magasinet: kr 2,50 x opplag + omkostninger
Bilag plastpakket: kr 2,60 x opplag + omkostninger


Bladformat: 205x270
Spaltebredde: 67-50
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 208x288mm +5mm bleed
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 80 g Galerie silk
Papirkvalitet omslag: 80 g Galerie silk
Abonnementspriser:
Ett år/fem utgaver: kr 490,- Honnør/student: kr 390,- Pris i løssalg: kr 99,- Institusjonsabonnement: kr 630,- PDF/Buyandread (inkludert digitalt arkiv): kr 499,- Pakkeløsninger i kombinasjon med annonser på www.psykiskhelse.no, www.bladet.psykiskhelse.no og i epost-nyhetsbrev.

Utgiver

Rådet for psykisk helse

Trykkeri

Ålgård Offset AS