Apotekere Familie Helse Helseinstitusjoner Leger Medisin Offentlig forvaltning Omsorgsarbeid Sosialkontorer psykisk lidelse problemer Psykisk helse Rådet for psykisk helse psykiatri sykdom lege institusjoner sykehus medisinering depresjon

Psykisk helse

Psykisk helse er det eneste bladet i sitt slag i Norge. Psykisk helse tar opp temaer knyttet til psykisk helse over et bredt spekter. Bladet har artikler om forebygging og rehabilitering av psykiske problemer og psykiske lidelser, har nyheter fra forskning og legger vekt på intervjuer og reportasjer med mennesker som selv har slitt med dårlig psykisk helse. Bladet har en høy faglig kvalitet i journalistikk, foto og presentasjon. Psykisk helse når ut til brukere, pårørende, hjelpere, ansatte og beslutningstakere i psykisk helsevern. Bladet henvender seg også til brede grupper som er interessert i psykisk helse. Psykisk helse fikk Fagpresseprisen 1998, Fagpressens forsidepris i 1997, 2001 og 2004, Fagpressens fotopris 1999 og i 2002 og Fagpressens markedspris 2019.
Antall lesere: 64 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 4 025; Frekvens: 5 utgaver pr år

Pasienter/pårørende/ansatte i psykisk helsevern. Ledere og ansatte i helse- og sosialsektoren, skole og undervisning. Prester, psykologer og leger.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 3 700 3 700
Løssalg 95 95
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 230 230
Distribuert i alt 4 025 4 025


Antall lesere: 64 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 23.01 13.02
2 14.03 03.04
3 31.05 26.06
4 28.08 18.09
5 30.10 20.11


Avbestillingsfrist: 4 uker

I tillegg til opplaget, distribueres gjennomsnittlig 1000 eksemplarer av hver utgave til kurs, konferanser og andre arrangementer innen fagfeltet.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 19 300 186x230
1/1 side utfallende 19 400 208x268 +5mm utf.
1/2 side 11 600 90x230 186x112
1/3 side inne i bladet 11 600 59x230
1/4 side 7 800 90x112 186x54
1/8 side 6 600 90x54
Rubrikkannonse liten 4 000 42x22
Rubrikkannonse stor 5 900 86x22
Veiviserann. - blad og nett:
Årsavtale 5 utg. liten 12 900 42x22
Årsavtale 5 utg. stor 23 700 89x22
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
På front el enkeltartikler 5 100 pr 30 dgr 455x230 pxPakkeløsninger i kombinasjon med annonser på www.psykiskhelse.no/bladet
Provisjon: -
Formidl. godtgjørelse: -
Bilag limt inn i magasinet: kr 2,50 x opplag + omkostninger
Bilag plastpakket: kr 2,60 x opplag + omkostninger


Bladformat: 205x270
Spaltebredde: 67-50
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x230
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 80 g Galerie silk
Papirkvalitet omslag: 80 g Galerie silk
Abonnementspriser:
Ett år/fem utgaver: kr 490,- Honnør/student: kr 390,- Pris i løssalg: kr 99,- Institusjonsabonnement: kr 630,- PDF/Buyandread (inkludert digitalt arkiv): kr 499,- Pakkeløsninger i kombinasjon med annonser på www.psykiskhelse.no, www.bladet.psykiskhelse.no og i epost-nyhetsbrev.

Annonseansvarlig

Ole-Jørgen Strømberg

Mobil: 412 71 075

Epost: ojstroe@gmail.com

Utgiver

Rådet for psykisk helse

Trykkeri

Ålgård Offset AS