Finansfokus

Finansfokus er medlemsmagasin for Finansforbundet som organiserer ansatte i banker, forsikringsselskaper, IT-selskaper og bedrifter knyttet til disse næringene. Magasinet er aktuelt, kritisk, interessevekkende, provoserende, debattskapende og setter medlemmenes interesser på dagsorden, samtidig som det tar finansnæringen på pulsen og fanger opp strømningene i bransjen.


Finansfokus gir en allsidig og uavhengig dekning av medlemmenes og forbundets interessefelt, med den hensikt å være en felles kommunikasjonskanal og et bindeledd mellom medlemsgrupperingene i organisasjonen. Magasinet har Finansforbundets idégrunnlag og holdninger som overordnet mål.
Antall lesere: 42 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 34 985; Frekvens: 4 utgaver pr år

Finansfokus distribueres til ansatte på alle nivåer innen sparebanker, forretningsbanker, forsikringsselskaper og finansieringsselskaper, IT og assurandørvirksomheter. I tillegg sendes Finansfokus til forbundsstyremedlemmene og sekretariatene i de nordiske søsterorganisasjonene og til samarbeidende fagforeninger i Norge.
Magasinet sendes også til Finans Norge, 900 ledere og beslutningstakere i finans- og IT-næringen, styremedlemmer og valgte representanter i finansinstitusjonenes styrende organer. Stortinget og media mottar også magasinet.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 31 295 3 481 34 776
Betalt abonnement 36 36
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 173 173
Distribuert i alt 31 504 3 481 34 985


Antall lesere: 42 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.02 12.03
2 16.05 11.06
3 13.09 08.10
4 22.11 17.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Bestillingsfrist er tre uker før utgivelse.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 36 000
1/1 side 18 000 195x259
1/2 side 11 500 94x259 195x126
1/3 side 10 000 60x297 195x82
1/4 side 7 000 94x126
Bakside 18 000


Tillegg for utfallende trykk.

Stilling ledig: kr 10,- pr. sp. mm (3 spalter pr. side).

Annonsemateriell som avviker fra standard mål endres til nærmeste standardformat dersom ikke annet er avtalt.
Alle priser er ekskl. mva.
Provisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg.


Bladformat: 230x297
Spaltebredde: 45,7/50,3
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 195x259
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g Silk
Papirkvalitet omslag: 170 g Silk

Annonsemateriell: Tillegg for annet materiell belastes kunden. Elektronisk annonse etter avtale.
Årsbonnement kr 300,- Abonnement kan bestilles hos:marit.rydningen@finansforbundet.no

Finansfokus

Boks 9234 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 22 05 63 00

Ansvarlig redaktør

Svein Åge Eriksen

Mobil: 900 79 547

Epost: sae@finansforbundet.no

Utgiver

Finansforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS