Bedre Skole

Bedre Skole er Utdanningsforbundets tidsskrift for pedagogisk debatt, med aktuelle artikler, reportasjer og intervjuer som omhandler pedagogiske og skolepolitiske spørsmål.
Antall lesere: 217 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 110 584; Frekvens: 4 utgaver pr år

Lærere og skoleledere i grunn-og videregående skole, pedagogisk personale på universitet og høgskole.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 77 363 32 522 109 885
Betalt abonnement 462 7 469
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 230 230
Distribuert i alt 78 055 32 529 110 584


Antall lesere: 217 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 08.02 10.03
2 26.04 26.05
3 06.09 06.10
4 01.11 01.12Avbestillingsfrist = materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 45 000 420x270*
Bakside 31 500 210x200*
1/1 side 29 000 210x270*
1/1 side 29 000 185x245
1/2 side 17 000 90x224 185x120
1/4 side 10 500 90x120


* Utfallende: 5 mm bleed.
Alle priser er ekskl mva


For digitale annonser på utdanningsnytt.no se medieplan her
Provisjon: 3,5 %


Bladformat: 210x270
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x270*
Ferdiggjøring: Limfrest
Ordinært årsabonnement kr 400,- Annonsering: Se utdanningsnytt.no

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS