NFF-magasinet

NFF-magasinet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 3 525; Frekvens: 8 utgaver pr år

Ansatte i kriminalomsorgen og friomsorgen, departementene, tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 525 3 525
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 3 525 3 525
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.01 08.02
2 17.03 05.04
3 21.04 10.05
4 19.06 04.07
5 25.08 12.09
6 29.09 17.10
7 03.11 21.11
8 06.12 27.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 000 210x277
1/2 side 6 000 201x156 206x131
1/4 side 3 600 47x270 206x64
Bakside 12 000 210x277
Felles: *
1/1 side 32 000 216x314
1/2 side 19 000 201x156
1/4 side 11 000
Bakside 38 000 230x242+5mm


* Felles = Annonsepriser for innrykk i alle fire bladene samtidig.

Mva kommer i tillegg.


Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x277
Papirkvalitet innmat: 80 g UPM Star matt
Papirkvalitet omslag: 80 g UPM Star matt

NFF-magasinet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS