Magasinet Aktuell LO Stat norsk arbeidsliv innsikt og bakgrunn for egne meninger NFF magasinet

NFF-magasinet

NFF-magasinet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 3 261; Frekvens: 8 utgaver pr år

Ansatte i kriminalomsorgen og friomsorgen, departementene, tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 261 3 261
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 3 261 3 261
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 21.01 08.02
2 18.03 05.04
3 20.05 07.06
4 17.06 05.07
5 26.08 13.09
6 30.09 18.10
7 07.11 28.11
8 02.12 20.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 000 210x277
1/2 side 6 000 201x156 206x131
1/4 side 3 600 47x270 206x64
Bakside 12 000 210x222
Felles: *
1/1 side 32 000 216x314
1/2 side 19 000 201x156
1/4 side 11 000
1/8 side 7 000


* Felles = Annonsepriser for innrykk i alle fire bladene samtidig.

Mva kommer i tillegg.
Provisjon: -
Formidl. godtgjørelse: -


Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x277
Papirkvalitet innmat: 80 g UPM Star matt
Papirkvalitet omslag: 80 g UPM Star matt

NFF-magasinet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS