Tannstikka

Tannstikka ble etablert i 1975, og er et yrkesorientert fagblad for medlemmer av Norsk Tannpleierforening. Bladet formidler fagstoff som er aktuelt for tannpleiere og annet tannhelsepersonell. Ledige tannpleierstillinger og aktuelle kurs annonseres også i Tannstikka.

Opplag: 1 158; Frekvens: 6 utgaver pr år

Tannstikka distribueres til medlemmer av NTpF, tannpleierstudenter, annet tannhelsepersonell, fylkestannleger, tannklinikker i inn- og utland.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 116 1 116
Betalt abonnement 42 42
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 1 158 1 158
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 17.01 14.02
2 18.04 16.05
3 06.06 06.07
4 15.08 12.09
5 19.09 24.10
6 07.11 07.12

Reklamasjoner:Stoppordre må gis per telefon innen 2 uker før materiellfrist.Tidligere brukt materiell vil bli benyttet om materiellfrist ikke overholdes. Innlegg og annonser som skal på trykk må være hos redaksjonen innen materiellfristen. Nye annonser må varsles minimum to dager før materiellfrist!

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 100 210x260
1/2 side 7 300 86x244 120x176
1/4 side 4 000 86x120
Side 2 11 000
Bakside 11 600
Stillingsannonse nettsiden 4 500
Vedlegg (+ porto) 14 100


1/1 side (utfallende 3 mm): 216x266 mm

Stillingsannonser:
Må være hos oss innen materiellfrist.
Kun stillingsannonser kan bestilles i sort. Trykklart materiale i PDF.

Stillingsannonser sendes til an-buvik@online.no
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Ved innrykk av 3 helsiders annonser pr. år gis 5% rabatt. Ved innrykk av 6 helsiders annonser pr. år gis 10% rabatt.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 210x260
Spaltebredde: 60
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 150 g Galerie Art Gloss
Papirkvalitet omslag: 150 g Galerie Art Gloss
Elektronisk, originaler.
Epost trykkeriet: wenche@merkurtrykk.no
Årsabonnement: kr 400,- Utlandet: kr 500,-

Tannstikka

Boks 9202 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 90 47 41 17

Ansvarlig redaktør

Anne Livø Buvik

Mobil: 959 66 151

Epost: an-buvik@online.no

Utgiver

Norsk Tannpleierforening

Trykkeri

Merkur Grafisk AS