I skolen

I skolen er organ for Skolenes landsforbund (SL), som er LO-forbundet for skoleansatte. Målet med bladet er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål.

Opplag: 7 804; Frekvens: 9 utgaver pr år

Alle medlemmer i SL.

2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 528 7 528
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 276 276
Distribuert i alt 7 804 7 804
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.01 07.02
2 23.02 15.03
3 22.04 13.05
4 18.05 08.06
5 07.06 27.06
6 05.08 25.08
7 14.09 04.10
8 14.10 03.11
9 18.11 08.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 000 210x277
1/2 side 6 500 206x131
1/4 side 4 000 206x64 135x93
1/8 side 2 500 64,66x93
Bakside 12 000 230x242


1/1-side utfallende: 230x297 + 5 millimeter
½ side utfallende liggende: 230x148 + 5 millimeter
Baksiden : 230x242 + 5 millimeter

Alle prisene er ekskl mva

Annonsemateriell sendes til liv.lysaker@lomedia.no


Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x277
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g G-print
Papirkvalitet omslag: 100 g G-print
Layout: LO Media

Ansvarlig redaktør

Svein-Yngve Madssen

Mobil: 900 36 164

Epost: sym@lomedia.no

Utgiver

Skolenes landsforbund (SL)

Trykkeri

BK Grafisk AS