Magasinet Forskningsetikk

Magasinet Forskningsetikk utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Målet med bladet er å bidra til debatten i samfunnet om forskningsetiske problemstillinger. Det gjelder all forskning som berører mennesker, miljø eller samfunn. Fagbladet har artikler og etikkrelevant stoff.

Magasinet Forskningsetikk er gratis!

Frekvens: 4 utgaver pr år

Allmennheten, forskere, universiteter/høyskoler og myndigheter
Bladet er gratis.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -Bladet kommer ut i disse månedene:
Mars, juni, oktober og desember.


Bladformat: 210x281

Utgiver

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Trykkeri

Aksell AS