Arbeidsmanden

Arbeidsmanden er fagbladet til Arbeidsmandsforbundet, LOs sjuende største forbund. Forbundet blir ofte kalt mini-LO, fordi det har så mange forskjellige bransjer og yrkesgrupper. De fire største medlemsgruppene er renhold, maskin, private anlegg og vakt. Noen av de minste er skianlegg, helsestudio, fritidsparker og bowlinghaller. Arbeidsmandsforbundet har medlemmer fra Svalbard i Nord til Lindesnes i Sør. Arbeidsmanden bringer aktuelt faglig stoff og reportasjer for forbundets medlemmer.LESERDOKUMENTASJON:

Opinion Perduco gjenomførte en leserundersøkelse for Arbeidsmanden november 2012.

Hovedfunnene var:

•  Høy leserlojalitet: 70% har lest de 6 siste utgavene av bladet

•  Hvert eksemplar av Arbeidsmanden har i gjennomsnitt 1,3 lesere

•  Arbeidsmanden har i gjennomsnitt 33.920 lesere per utgave

•  85% leser eller titter på annonsene i bladet

Opplag: 31 960; Frekvens: 8 utgaver pr år

Hovedmålgruppen er Arbeidsmandsforbundets medlemmer, som er fra et bredt spekter av bransjer.

Grupper Antall %
Renhold 24,3
Maskin 19,8
Private anlegg 19,7
Vakt 14,9
Asfalt og veivedlikehold 7,4
Bergindustrien 4,8
Diverse bransjer 9,1
Totalt 100,0
2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 31 960 31 960
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 31 960 31 960
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 11.01 28.01
2 08.02 25.02
3 07.03 24.03
4 29.04 19.05
5 03.06 22.06
6 24.08 12.09
7 28.09 17.10
8 11.11 30.11Det tas ikke ansvar for beskjeder gitt på telefon.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 000 206x270
1/2 side 12 500 180x109
Kjeller 10 500 180x72


Annonser utfallende:
Helside: 230x297 mm + 3 mm utfallende
Halvside: 230x148 mm + 3 mm utfallende
Kjeller: 230x80 mm + 3 mm utfallende

Materiell sendes liv.lysaker@lomedia.no
Kontakt annonseansvarlig for andre formater.

Etter avtale.


Bladformat: 230x297
Spaltebredde: 64,6
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 206x270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 65 g UPM Satin Plus
Papirkvalitet omslag: 65 g UPM Satin Plus

Arbeidsmanden

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 97 76 90 46

Utgiver

Norsk Arbeidsmandsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS