Arbeidsmanden

Arbeidsmanden er fagbladet til Arbeidsmandsforbundet, LOs sjuende største forbund. Forbundet blir ofte kalt mini-LO, fordi det har så mange forskjellige bransjer og yrkesgrupper. De fire største medlemsgruppene er renhold, maskin, private anlegg og vakt. Noen av de minste er skianlegg, helsestudio, fritidsparker og bowlinghaller. Arbeidsmandsforbundet har medlemmer fra Svalbard i Nord til Lindesnes i Sør. Arbeidsmanden bringer aktuelt faglig stoff og reportasjer for forbundets medlemmer.Opplag: 31 738; Frekvens: 8 utgaver pr år

Hovedmålgruppen er Arbeidsmandsforbundets medlemmer, som er fra et bredt spekter av bransjer.

Grupper Antall %
Renhold 20,0
Maskin 23,0
Private anlegg 19,0
Vakt 15,0
Asfalt og veivedlikehold 8,0
Bergindustrien 5,0
Diverse bransjer 10,0
Totalt 100,0
2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 31 738 31 738
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 31 738 31 738
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.01 05.02
2 15.02 07.03
3 14.03 08.04
4 18.04 13.05
5 23.05 13.06
6 22.08 12.09
7 03.10 24.10
8 21.11 11.12Det tas ikke ansvar for beskjeder gitt på telefon.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 000 206x270
1/2 side 12 500 180x109
Kjeller 10 500 180x72


Annonser utfallende:
Helside: 230x297 mm + 3 mm utfallende
Halvside: 230x148 mm + 3 mm utfallende
Kjeller: 230x80 mm + 3 mm utfallende

Materiell sendes andrine.wefring@lomedia.no
Kontakt annonseansvarlig for andre formater.

Etter avtale.


Bladformat: 230x297
Spaltebredde: 64,6
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 206x270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 65 g UPM Satin Plus
Papirkvalitet omslag: 65 g UPM Satin Plus

Arbeidsmanden

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 97 76 90 46

Utgiver

Norsk Arbeidsmandsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS