Bok & bibliotek

Bok og bibliotek er et fagtidsskrift for biblioteksektoren i Norge. Tidsskriftet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk, for eksempel nye arbeidsformer, teknologiske utfordringer, litteratur- og kulturformidling, bibliotekforskning, lokaler og prosjekter. Bladet skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og også holde et fokus på de kulturpolitiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.
Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 2 986; Frekvens: 5 utgaver pr år

Bladet henvender seg til bibliotekarer, politikere, skolefolk, forlagsbransje og media.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 606 2 606
Betalt abonnement 138 138
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 242 242
Distribuert i alt 2 986 2 986


Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.01 16.02
2 19.04 10.05
3 23.08 13.09
4 01.11 22.11Avbestillingsfrist = annonsefrist.
Frist for stoffinnlevering er én uke før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 26 900
1/1 side 19 900 184x257
1/2 side 11 200 175x119 84x245
1/3 side 7 900 84x245
1/4 side 6 900
Nett:
Format Pris Periode Størrelse
Rubrikk 5 000 pr mnd
Banner 7 000 pr mnd


Ved utfallende annonser: 3 mm ekstra skjærekant.

Ta kontakt med annonseelger for pris på nettannonser.


Bladformat: 195x265
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 184x257
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: Munken Lynx 120 g
Papirkvalitet omslag: Munken Lynx 240 g

Grafisk design: Laila Mjøs
Årsabonnement:Norge - private: kr 410,- Norge - institusjoner: kr 590,- Norge- studenter: kr 250,- Andre land enn Norge - både private og institusjoner: kr 590,- Abonnementshåndtering: Akershus Reklame Team: kundeservice@art-as.no

Bok & bibliotek

Wergelandsveien 29

0167 OSLO

Tlf: 41 33 77 86

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

ABM-Media AS

Trykkeri

Aksell AS