Bok og bibliotek

Bok og bibliotek er et fagtidsskrift for biblioteksektoren i Norge. Tidsskriftet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk, for eksempel nye arbeidsformer, teknologiske utfordringer, litteratur- og kulturformidling, bibliotekforskning, lokaler og prosjekter. Bladet skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og også holde et fokus på de kulturpolitiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.
Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 3 125; Frekvens: 5 utgaver pr år

Bladet henvender seg til bibliotekarer, politikere, skolefolk, forlagsbransje og media.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 698 2 698
Betalt abonnement 158 158
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 269 269
Distribuert i alt 3 125 3 125


Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.01 05.02
2 12.05 10.06
3 22.08 16.09
4 24.10 18.11Avbestillingsfrist = annonsefrist.
Frist for stoffinnlevering er én uke før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
Innside av omslag 14 900 396x257 420x297 utf.
Bakside 15 900
Dobbeltside 19 900
1/1 side 13 900 184x257
1/2 side 7 200 175x119 84x245
1/3 side 7 200 84x245
1/4 side 5 900
Nett:
Format Pris Periode Størrelse
Nettannonse 4 000 pr mnd 360x360 px
Nettannonse 6 000 pr mnd 1110x140 px


Ved utfallende annonser: 3 mm ekstra skjærekant.

Ta kontakt med annonseelger for pris på nettannonser.


Bladformat: 195x265
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 184x257
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: Munken Lynx 120 g
Papirkvalitet omslag: Munken Lynx 240 g

Grafisk design: Laila Mjøs
Årsabonnement: Norge - private: kr 410,- Norge - institusjoner: kr 590,- Norge- studenter: kr 250,- Andre land enn Norge - både private og institusjoner: kr 590,- Abonnementshåndtering: Akershus Reklame Team: kundeservice@art-as.no

Bok og bibliotek

Boks 4 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 41 33 77 86

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

ABM-Media AS

Trykkeri

Aksell AS