Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling.


Plan er et åpent møtested på tvers av politiske, faglige og administrative grenser.
Plan legger vekt på emner som ligger i skjæringsfeltet mellom fagene, og mellom fag og politikk.

Plan distribueres bl.a. til medlemmene av Norsk Bolig- og byplanforening, og bringer også nyhetsstoff og meldinger fra foreningen.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Politikere og ansatte i lokal og sentral forvaltning. Forskere og studenter. Medlemmer av Norsk Bolig- og byplanforening (BoBy).

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 11.03 29.03
2 17.06 05.07
3 23.09 11.10
4 25.11 13.12


Avbestillingsfrist: 3 uker

Det beregnes ca. 3 dager fra utgivelsesdato for utsendelse til abonnentene.
Vi tar forbehold om sen postdistribusjon av bladet.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 12 590 172x244
1/2 side 8 590 190x125
Bakside 14 990 190x200


Alle priser er ekskl. mva.
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Etter avtale med forlaget.
Etter avtale med forlaget.


Bladformat: 210x285
Spaltebredde: 75
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 172x244
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 120 g Amber
Papirkvalitet omslag: 200 g Amber (,matt ferniss)
Årsabonnement:Institusjon: kr 1219,- Privat: kr 715,- Student: kr 409,- Løssalg: kr 149,-

Utgiver

Universitetsforlaget AS

Trykkeri

Aksell AS