Folkemusikk

Noregs einaste allmenne tidsskrift for folkemusikk og folkedans.

Opplag: 1 708; Frekvens: 4 utgaver pr år

Alle med interesse for folkemusikk.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 981 981
Løssalg 24 24
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 703 703
Distribuert i alt 1 708 1 708
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 27.01 12.02
2 04.05 20.05
3 17.08 03.09
4 26.10 12.11Format 4 farger Stående Liggende
Dobbeltside 18 500 438x280
1/1 side 10 500 219x280
1/2 side 5 800 97x269 200x132
1/3 side 4 500 63x269 200x86
Nettannonser:
Hel bredde 3 500 2188x458 px pr mnd
Halv bredde 2 000 1062x458 px pr mnd
1/3 bredde 1 500 688x458 px pr mnd


Innstikk og bakside: Ta kontakt
NB! Nettannonser blir skalert ned til halvparten av oppgitt størrelse. Størrelse på skjermen vil variere.
Alle priser er ekskl mva.


Bladformat: 219x280
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 219x280
Ferdiggjøring: Limfrest

Ansvarlig redaktør

Audun Stokke Hole

Mobil: 45 85 18 98

Epost: audun@folkemusikk.no

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

Trykkeri

PoliNor AS