ParatLuftfart

Bladet henvender seg til ansatte i norsk luftfart.

Frekvens: 4 utgaver pr år

ParatLuftfart

Boks 9029 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 21 01 36 00

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS