ParatLuftfart

Bladet henvender seg til ansatte i norsk luftfart. Parat Luftfart ble stiftet 2005, og er en sammenslutning av arbeidstakere i luftfartsbransjen som er medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen Parat

Opplag: 3 600; Frekvens: 4 utgaver pr år

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 600 3 600
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 3 600 3 600
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 09.02 01.03
2 31.05 21.06
3 06.09 21.09
4 08.11 29.11Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 24 200 420x270mm + 3mm utf
1/1 side 14 200 210x270mm + 3mm utf
1/2 side 11 300
1/4 side 9 350
Bakside 17 000 210x210mm + 3mm utf
Satsflate: 210x270mm + 3mm utf

Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Epost: merethe.songli@storybold.no

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS