Norsk Landbruk

Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for gårdbrukere. Vi skriver om husdyr, planteproduksjon og driftsteknikk. Vår målsetting er å gi deg uavhengige råd og ny kunnskap som kan bidra til mer rasjonell drift og bedre økonomi. Du kan også velge å abonnere kun på våre temautgaver om teknikk og planteproduksjon, som kommer seks ganger i året.
Antall lesere: 72 997 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 10 865; Frekvens: 18 utgaver pr år

Vår kjernemålgruppe er:
Aktive og profesjonelle gårdbrukere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 10 114 100 10 214
Løssalg 2 2
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 220 22 242
Regelmessig gratis distribuerte 225 182 407
Distribuert i alt 10 559 306 10 865


Antall lesere: 72 997 (F&M MGI 22/2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1/2 09.01 26.01
3* 23.01 09.02
4 06.02 23.02
5 20.02 09.03
6* 13.03 30.03
7 27.03 20.04
8 17.04 04.05
9 28.04 19.05
10 11.05 01.06
11 05.06 22.06
12/13 07.08 24.08
14* 21.08 07.09
15 04.09 21.09
16 18.09 05.10
17* 09.10 26.10
18 22.10 09.11
19 06.11 23.11
20 27.11 14.12


Avbestillingsfrist: 6 uker
* Ekstradistribusjoner (med forbehold om endringer)

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 32 500 420x297 utf.
1/1 side 20 100 188x265 210x297 utf.
1/1 side 5 23 000 188x265 210x297 utf.
1/1 side 6 22 000 188x265 210x297 utf.
Bakside 24 000 188x227
2. omslag 23 000 188x265 210x297 utf.
3. omslag 22 000 188x265 210x297 utf.
2. omslag m/flipp 49 500 190+397x297
3. omslag m/flipp 45 000 190+397x297
1/2 side 11 500 92x265 188x130
1/4 side 6 900 92x130 188x63
1/8 side 4 500 44x130 92x63


Utforming/endring av annonsemateriell::
Produksjon og endring av annonsemateriell faktureres kr 850,- pr påbegynt time.

Rabatter: Årsavtaler/kvantumsrabatt.
Stiftet, limt, løst eller plastpakket bilag etter avtale.
Be om tilbud.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 45
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 188x265
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 80 g
Papirkvalitet omslag: 170 g silk
Spørsmål vedr. annonsemateriell kan rettes til annonseavdelingens kundeservice tlf. 21 31 44 44.
For byråprovisjon og formidl. godtgjørelse: ta kontakt med annonseavdelingen. Annonsemottak: Berit Solberg Clausen, tlf. 940 08 565
Abonnementspriser:Årsabonnement: kr 1299,- Halvår: kr 699,- Ett år utland: kr 1649,- Ett år studentabonnement: kr 649,- Temautgaver 6 stk: kr 649,-

Norsk Landbruk

Boks 9303 Grønland

0135 OSLO

Tlf: 21 31 44 00

Annonseansvarlig produkt

Ragnhild Aasgaard

Mobil: 908 55 027

Epost: ragnhild.aasgaard@tunmedia.no

Utgiver

Tun Media AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS