Fjell og Vidde

Fjell og Vidde er det største spesialbladet for friluftsliv i Norge og utgis av Den Norske Turistforening (DNT). Magasinet kommer med 5 utgaver i året. I tillegg utgis DNTs årbok om høsten, der ett tema eller område blir belyst med reportasjer, fakta og turforslag.


Fjell og Viddes hovedmål er:

• Å inspirere flest mulig til å komme seg ut i norsk natur gjennom turreportasjer og artikler om aktiviteter på fjellet, i skogen, langs kysten og i nærområdene hele året.

• Å gi tips om bruk og kjøp av klær og utstyr som egner seg for et enkelt og rikt friluftsliv.

• Å øke kunnskap om naturen og den helsemessige gevinsten ved å drive med friluftsliv.

• Å formidle informasjon om DNTs virksomhet og syn på aktuelle saker, blant annet naturforvaltning, klimautfordringer og miljøvennlig og trygt friluftsliv for folk flest.
Antall lesere: 349 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 164 290; Frekvens: 4 utgaver pr år

Fjell og Vidde sendes til medlemmer av Den Norske Turistforening. Målet er å nå ut til friluftsinteresserte lesere også utenfor foreningen. Bladet selges i løssalg og sendes ellers til samarbeidspartnere, hyttebestyrere, tilsyn og potensielle medlemmer. En leserundersøkelse utført av Ipsos MMI i oktober 2012 viser at det typiske DNT medlemmet er kjøpesterkt, har høy utdanning og en god jobb. Omtrent like mange kvinner som menn som er medlemmer.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 161 853 161 853
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 2 437 2 437
Distribuert i alt 164 290 164 290


Antall lesere: 349 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.01 14.02
2 04.04 30.04
3 15.05 14.06
4 28.08 26.09Bestillingsfrist er 20 dager før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side (uplassert) 100 000
1/1 side (uplassert) 75 000 170x245
1/2 side (uplassert) 45 000 77x245 160x120


Andre formater etter avtale.
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Eventuelle rabatter etter avtale med våre annonsekonsulenter.


Bladformat: 180x255
Spaltebredde: 45-75
Utfallende trykk: Ja
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 80 g bestrøket
Papirkvalitet omslag: 200 g bestrøket
Høyoppløst PDF. Annonsemateriell mottas på epost: knut@a2media.no eller camilla@a2media.no
Design og førtrykk: Mediamania AS

Fjell og Vidde

Youngstorget 1

0181 OSLO

Tlf: 40 00 18 68

Utgiver

Den Norske Turistforening

Trykkeri

Ålgård Offset AS