Fjell og Vidde

Fjell og Vidde er det største spesialbladet for friluftsliv i Norge og utgis av Den Norske Turistforening (DNT). Magasinet kommer med 5 utgaver i året. I tillegg utgis DNTs årbok om høsten, der ett tema eller område blir belyst med reportasjer, fakta og turforslag.


Fjell og Viddes hovedmål er:

• Å inspirere flest mulig til å komme seg ut i norsk natur gjennom turreportasjer og artikler om aktiviteter på fjellet, i skogen, langs kysten og i nærområdene hele året.

• Å gi tips om bruk og kjøp av klær og utstyr som egner seg for et enkelt og rikt friluftsliv.

• Å øke kunnskap om naturen og den helsemessige gevinsten ved å drive med friluftsliv.

• Å formidle informasjon om DNTs virksomhet og syn på aktuelle saker, blant annet naturforvaltning, klimautfordringer og miljøvennlig og trygt friluftsliv for folk flest.
Antall lesere: 370 974 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 170 130; Frekvens: 5 utgaver pr år

Fjell og Vidde sendes til medlemmer av Den Norske Turistforening. Målet er å nå ut til friluftsinteresserte lesere også utenfor foreningen. Bladet selges i løssalg og sendes ellers til samarbeidspartnere, hyttebestyrere, tilsyn og potensielle medlemmer. En leserundersøkelse utført av Ipsos MMI i oktober 2012 viser at det typiske DNT medlemmet er kjøpesterkt, har høy utdanning og en god jobb. Omtrent like mange kvinner som menn som er medlemmer.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 167 276 167 276
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 2 854 2 854
Distribuert i alt 170 130 170 130


Antall lesere: 370 974 (F&M MGI 22/2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 06.01 25.01
2 15.02 22.03
3 08.05 09.06
4 09.08 10.09
Årbok 25.09 05.11
5 04.11 03.12Bestillingsfrist er 20 dager før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 85 000
1/1 side 50 000 170x245
1/2 side 32 000 77x245 160x120
1/3 side 24 000 50x245 160x77
1/4 side 17 000 77x129 160x57
1/8 side 9 000 36x112 76x53
1/16 side 5 000 36x57 76x24


Andre formater etter avtale. Årboken har samme priser.
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Eventuelle rabatter etter avtale med våre annonsekonsulenter.
Bilag:
1 side: kr 98 000,-
2 sider: kr 112 000,-
4 sider: kr 126 000,-
8 sider: kr 151 000,- (På alle bilag tilkommer kostnader som porto og festing/emballering). Alle priser er netto ekskl mva.


Bladformat: 180x255
Spaltebredde: 45-75
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 170x245
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 80 g bestrøket
Papirkvalitet omslag: 200 g bestrøket
Høyoppløst PDF. Annonsemateriell mottas på epost: knut@a2media.no eller camilla@a2media.no
Design og førtrykk: Mediamania AS

Fjell og Vidde

Youngstorget 1

0181 OSLO

Tlf: 40 00 18 68

Utgiver

Den Norske Turistforening

Trykkeri

Ålgård Offset AS