Politiforum

Politiforum utgis av Politiets Fellesforbund, og er Norges største uavhengige politimagasin. Bladet er redaksjonelt uavhengig, og når 95 prosent av politiutdannet personell, deriblant mange av politiets innkjøpere og ledere. Bladet skal være et ledende forum for norsk kriminalpolitisk debatt.
Antall lesere: 48 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 19 311; Frekvens: 11 utgaver pr år

Politiansatte, politihøgskolestudenter, politikere, beslutningstakere i politiet, politidistrikt og leverandører til politiet.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 19 000 19 000
Betalt abonnement 23 23
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 288 288
Distribuert i alt 19 311 19 311


Antall lesere: 48 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.02 27.02
2 14.04 01.05
3 09.06 26.06
4 25.08 11.09
5 13.10 30.10
6 01.12 18.12Leveringsfrist = materiellfrist
Avbestillingsfrist = materiellfrist

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 17 500 210x297
1/2 side 11 900 89x264 182x132
1/4 side 8 700 89x132 182x66
Spesialplassering:
Omslag 18 100 210x297
Dobbeltside, side 1+2 26 000
Stillingsannonser:
1/1 side 11 200 210x297
1/2 side 7 500 182x132
1/4 side 5 600 89x132 182x66
Nettannonser:
Annonser på pf.no:
Format Pris Periode Størrelse
Web Stillingsannonser 7 100
Web Stilling i politiet 4 800
Toppbanner 13 500 pr mnd 235x150 px
Skyskraper 8 400 pr mnd 180x300 px
Annonse i artikkel 11 000 pr mnd
Toppbanner nyhetsbrev 8 400 to nyhetsbrev 800x300
Midtbanner nyhetsbrev 7 400 to nyhetsbrev 800x300


* sendes ut til ca 12.000.

Alle formater er oppgitt i millimeter. Annonser som skal være utfallende må legges til 5 mm til beskjæring.
Vi tilbyr utforming av annonsen for 10 prosent tillegg av annonseprisen. Tilsvarende tillegg for ønske om spesiell plassering i bladet.
Egne priser for kombinasjon av annonser på trykk og web - ta kontakt med vår markedskonsulent for pristilbud.
Ferdig annonsemateriell leveres som pdf med 300 dpi, fonter skal være inkludert eller vedlagt i bestillingen.
Annonser i Politiforum, magasin og web faktureres i henhold til bladutgivelsesmåned det er innrykk (1-12)
Annonsemateriell skal sendes via epost til annonse@pf.no

Annonse i ukentlig nyhetsbrev via epost til 15 000 PF-medlemmer kr 4 532,-.

Rabatter: Etter avtale.
Bilag mottas. Pris etter nærmere avtale. Vi tar løst, plastpakket, punktlimt og innstiftning i midten av bladet.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 48
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x297
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Galeri Fine silk 80 g
Papirkvalitet omslag: Galeri Art silk 130 g
Årsabonnement: kr 750,-

Politiforum

Gjerdrums vei 4

0484 OSLO

Tlf: 23 16 31 00

Ansvarlig redaktør

Erik Inderhaug

Mobil: 90864608

Tlf: 23 16 31 00

Epost: erik@pf.no

Utgiver

Politiets Fellesforbund

Trykkeri

Panzerprint AS