Frisør

Frisør vil informere og inspirere fagfolk i frisørbransjen samt bidra til bedre salongdrift.

Opplag: 6 315; Frekvens: 4 utgaver pr år

Frisører, salongdrivere og frisørskoler.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 258 1 258
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 279 279
Regelmessig gratis distribuerte 4 778 4 778
Distribuert i alt 6 315 6 315
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.02 03.03
2 12.05 02.06
3 08.09 29.09
4 03.11 24.11Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 39 900 420x297
1/1 side 23 500 125x256
1/2 side 16 400 90x256 185x125
1/4 side 11 700 90x125
2/1 side 1. oppslag 46 9002/1 side er utfallende, beregn 4 mm skjærekant.
Alle priser er eksklusiv mva.Foretrukket materiell: Høyoppløste pdf-filer.
Vi anbefaler alle annonsører å kontakte vår trykkeriforbindelse for å sikre optimal kvalitet: 07 Media ved Dag Bredesen, tlf 90 94 54 83, dag.bredesen@07.no
Provisjon: 10,0 %
Rabatter: Rabatter innrømmes ved flere innrykk.
Bilag - løse og faste: Etter avtale.


Bladformat: A4
Satsflate: 125x256
Byråprovisjonen gjelder ved fullprisinnrykk.

Frisør

Boks 7017 Majorstua

0306 OSLO

Tlf: 23 08 79 60

Redaktør

Jarl Martin Garder

Mobil: 909 82 301

Epost: jarl@nfvb.no

Utgiver

Norske frisør- og velværebedrifter

Trykkeri

Aksell AS