Handikapnytt

Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund, en interessepolitisk organisasjon som fremmer likestilling og likeverd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjennom reportasjer, nyhets- og kommentarstoff skal Handikapnytt belyse funksjonshemmedes liv og levekår. Sentrale temaer er tekniske hjelpemidler for bevegelseshemmede, brukerstyrt personlig assistanse og kampen for et samfunn som er tilgjengelig for alle. Magasinet inneholder også stoff om utdanning, arbeidsliv, aktiv fritid og mye mer. I tillegg til papirutgaven publiseres aktuelt stoff på Handikapnytt.no.

Handikapnytt er en naturlig annonsekanal for produkter innen rehabilitering og hjelpemidler, og for tjenester innen brukerstyrt personlig assistanse.
Antall lesere: 54 000 (Gallup Fagpresse 15.2)
Opplag: 12 260; Frekvens: 6 utgaver pr år

NHFs medlemmer, fagpersoner, offentlige etater og politikere.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 10 186 45 10 231
Betalt abonnement 193 1 194
Løssalg 7 7
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 1 828 1 828
Distribuert i alt 12 207 53 12 260


Antall lesere: 54 000 (Gallup Fagpresse 15.2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 22.02 10.03
2 13.04 28.04
3 24.05 09.06
4 24.08 08.09
5 05.10 20.10
6 09.11 24.11


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 29 900
1/1 side 21 200 210x297
1/2 side 15 500 90x265 183x125
1/4 side 9 700 90x127
Bakside OBS! Adr.felt 3 cm 28 200
1. Oppslag 39 500


+ 5 mm skjærekant ved utfallende annonse gjelder ved:
2/1 side A3
1/1 side A4
1/3 side Prisene er ekskl. mva.
Provisjon: 5,0 %
Rabatter: Innrømmes ved bestilling av flere innrykk.
Faste og løse etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 5,5
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x297
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g Galerie art volume
Papirkvalitet omslag: 170 g G-print

Handikapnytt

Boks 9217 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 24 10 24 11

Ansvarlig redaktør

Britt Knutsdatter Arnhøy

Mobil: 900 25 813

Epost: britt@handikapnytt.no

Utgiver

Norges Handikapforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS