Handikapnytt

Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund, en interessepolitisk organisasjon som fremmer likestilling og likeverd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjennom reportasjer, nyhets- og kommentarstoff skal Handikapnytt belyse funksjonshemmedes liv og levekår. Sentrale temaer er tekniske hjelpemidler for bevegelseshemmede, brukerstyrt personlig assistanse og kampen for et samfunn som er tilgjengelig for alle. Magasinet inneholder også stoff om utdanning, arbeidsliv, aktiv fritid og mye mer. I tillegg til papirutgaven publiseres aktuelt stoff på Handikapnytt.no.

Handikapnytt er en naturlig annonsekanal for produkter innen rehabilitering og hjelpemidler, og for tjenester innen brukerstyrt personlig assistanse.
Antall lesere: 54 000 (Gallup Fagpresse 15.2)
Opplag: 12 333; Frekvens: 6 utgaver pr år

NHFs medlemmer, fagpersoner, offentlige etater og politikere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 9 835 9 835
Betalt abonnement 165 3 168
Løssalg 21 21
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 2 309 2 309
Distribuert i alt 12 309 24 12 333


Antall lesere: 54 000 (Gallup Fagpresse 15.2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 22.02 10.03
2 13.04 28.04
3 24.05 09.06
4 24.08 08.09
5 05.10 20.10
6 09.11 24.11


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 29 900
1/1 side 21 200 210x297
1/2 side 15 500 90x265 183x125
1/4 side 9 700 90x127
Bakside OBS! Adr.felt 3 cm 28 200
1. Oppslag 39 500


+ 5 mm skjærekant ved utfallende annonse gjelder ved:
2/1 side A3
1/1 side A4
1/3 side Prisene er ekskl. mva.
Provisjon: 5,0 %
Rabatter: Innrømmes ved bestilling av flere innrykk.
Faste og løse etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 5,5
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x297
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g Galerie art volume
Papirkvalitet omslag: 170 g G-print

Handikapnytt

Boks 9217 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 24 10 24 11

Ansvarlig redaktør

Helge Olav Haneseth Ramstad

Mobil: 46808111

Tlf: 24 10 24 11

Epost: helge.olav@handikapnytt.no

Utgiver

Norges Handikapforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS