Ergoterapeuten

Ergoterapeuten utkommer med seks utgaver i året. Bladet vektlegger ergoterapifaglig stoff, organisasjonsstoff og helse- og sosialpolitikk. Bladet sendes til i overkant av 4000 medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund og til cirka 200 abonnenter, vesentlig helse-og sosialpersonell, sykehus, institusjoner og hjelpemiddelfirmaer.

• Ergoterapeuter arbeider blant annet med tilpasning av hjelpemidler, boliger og arbeidsplasser

• Ergoterapeuter er den yrkesgruppen som har størst påvirkning på valg av hjelpemidler til funksjonshemmede

• Ergoterapeuter står bak de fleste anbefalinger og søknader om hjelpemidler til hjelpemiddelsentralene.

Opplag: 4 557; Frekvens: 6 utgaver pr år

Sendes i overkant av 4000 medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund.
I tillegg ca. 500 abonnenter; vesentlig helse- og sosialpersonell, institusjoner samt firmaer innen tekniske hjelpemidler.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 4 477 4 477
Betalt abonnement 28 28
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 52 52
Distribuert i alt 4 557 4 557
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 01.02 28.02
2 03.04 28.04
3 01.06 30.06
4 01.08 31.08
5 02.10 31.10
6 01.12 29.12


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 500 175x245
1/2 side 9 900 85x245 175x125
1/3 side 7 800 57x245
1/4 side 6 900 85x125 175x62
1/8 side 5 500 85x63 175x31
Bakside 17 800 175x210OPPFØRING I PRODUKTREGISTERET
Kr 1.210 per år for fire linjer for første produktgruppe. Deretter kr 825 per produktgruppe.
Rabatt etter avtale.

KURS ELLER STILLINGSANNONSER PÅ NETT
Kr 2.100 inntil to mnd forutsatt annonse i bladet
Kr 3.200 hvis kun på nett.

PRIS BANNERANONSER PÅ NETT
180 x 180 px kr 1.900 per måned
180 x 120 px kr 2.400 per måned
Rabatt ved flere måneder. Be om tilbud.
Provisjon: 3,5 %
Bilagspriser oppgis ved forespørsel.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 55/85
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 175x245
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 gr Tom&Otto Silk
Papirkvalitet omslag: 200 gr Galerie Art Silk
Annonsemateriell: Digitalt
Årsabonnement: Norge: kr 540,- Utenfor Norge: kr 636,-

Ergoterapeuten

Stortingsgata 2

0158 OSLO

Tlf: 22 05 99 00

Ansvarlig redaktør

Else Merete Thyness

Mobil: 95 73 93 13

Epost: emt@ergoterapeutene.org

Annonseansvarlig

Erik Sigurdssøn

Mobil: 900 30 943

Epost: erik@addmedia.no

Utgiver

Norsk Ergoterapeutforbund

Trykkeri

Aksell AS