Natur & miljø

Natur & miljø er medlemsmagsinet til Naturvernforbundet, Norges største og eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Magasinet utgis to ganger årlig, og distribueres til alle medlemmer i Naturvernforbundet, samt til beslutningstakere og abonnenter. Alle tidligere utgaver av Natur & miljø og magasinets forløpere er tilgjengelig på naturvernforbundet.no/naturogmiljo/arkiv.


Magasinet omtaler aktuelle natur- og miljøsaker fra inn- og utland, og inneholder både nyhets- og reportasjestoff, debattartikler, bakgrunnssaker og saker om utgiverorganisasjonen Naturvernforbundet. Magasinet skal styrke det offentlige miljøpolitiske ordskiftet, rapportere om nye miljøsaker og belyse våre viktigste natur – og miljøpolitiske saker. Klima og energi, naturvern, miljøgifter, transport, avfall og bymiljø er blant temaene som ofte behandles i magasinet.

Opplag: 28 159; Frekvens: 3 utgaver pr år

Natur & miljø distribueres til alle medlemmer i Norges Naturvernforbund, samt til abonnenter. Blant abonnentene finnes bedrifter, politikere, beslutningstakere, byråkrater, organisasjoner, biblioteker, forskere og privatpersoner. Natur & miljø søker å være et naturlig valg for alle som arbeider med natur- og miljøspørsmål, er medlem i en miljøorganisasjon eller har interesse for natur- og miljøspørsmål.

Grupper Antall %
Hvor arbeider de? 0,0
Næringsliv - industri 31,0
Stat - kommune - fylke 27,0
Skoleverk - utdannelse 26,0
Forskning, landbruk, annet 16,0
Totalt 100,0
2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 27 051 27 051
Betalt abonnement 288 288
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 820 820
Distribuert i alt 28 159 28 159
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.02 16.03
2 27.05 15.06
3 07.10 26.10Betalingsfrist er 15 dager etter fakturadato.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 33 100 190x256
1/2 side 21 100 190x128
1/4 side 14 100 92x128
1/8 side 10 100 92x62


1/1 side utfallende: 210x297
1/2 side utfallende: 210x148

Rabatter: Rabattstruktur: Stillingsannonser 30% rabatt. For avtale om andre rabatter, kontakt Grønn Markedskontakt AS eller redaktør.
Limt eller stiftet bilag: Pris etter avtale. Kontakt Grønn Markedskontakt AS eller redaktør.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 57,2 mm v/3 spalter
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 190x256
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Cyclus 80 g
Papirkvalitet omslag: Cyclus 80 g
Byråprovisjon etter avtale.

Materiell: Kun elektronisk
Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden.
Årsabonnement privat: 360,- Årsabonnement bedrift: 700,- Ved flere enn ett abonnement til samme bedrift/institusjon, innvilges rabatter etter et fast system. Ved over 30 abonnement på samme leveringsadresse er prisen kr 250,- pr abonnement.

Natur & miljø

Mariboesgate 8

0183 OSLO

Tlf: 23 10 96 10

Annonseansvarlig

Sverre Andreas Stakkestad

Mobil: 98 61 31 01

Tlf: 55 10 10 97

Epost: sverre@gmk.as

Utgiver

Naturvernforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS