Juristen

Juristen er det største fagbladet for jus- Norge og går ut til alle medlemmer av Norges Juristforbund. Du treffer jurister i alle sektorer og virksomheter: advokater, advokatfullmektiger, dommere, politijurister, skattejurister, bedriftsjurister osv. Juristkontakt er hovedarena for stillingsmarkedet for jurister og advokater.
Antall lesere: 24 000 (Gallup Fagpresse 2016)
Opplag: 22 080; Frekvens: 7 utgaver pr år

Medlemmer av Norges Juristforbund: Jurister i offentlig forvaltning, privatansatte jurister, advokater, dommere, politiembetsmenn, kommuneansatte jurister, jurister i skatteetaten og NAV, universitets- og høyskolejurister, jurister ved fylkesmannsembetene, off. kontorer, bedrifter osv. Bladet når også medlemmenes arbeidsgivere, politikere, organisasjoner, media, næringsliv og offentlige virksomheter.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 21 907 21 907
Betalt abonnement 28 28
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 145 145
Distribuert i alt 22 080 22 080


Antall lesere: 24 000 (Gallup Fagpresse 2016)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.01 30.01
2 01.03 13.03
3 26.04 08.05
4 14.06 26.06
5 23.08 04.09
6 18.10 30.10
7 29.11 11.12


Avbestillingsfrist: 2 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 23 200 165x226 200x280+3 mm utf
1/2 side 16 900 83x226 165x111
1/4 side 14 500 83x111 165x56
1/6 side 7 000 52x111 104x56
Bakside 26 400 195x215
2. omslag 24 300
3. omslag 24 300


Pris på bannerannonser og bilag oppgis på forespørsel.

Alle priser er ekskl mva. Stillingsannonse i papirutgaven inkluderer alltid nett!
Stilingsannonser eksponeres slik:
- juristen.no
- juristforbundet.no
- nyhetsbrevet vårt - 21 000 medlemmer
- sosiale medier hvis ønskelig
Provisjon: 3,5 %
Prises etter avtale.

Teknisk produksjon:
07 Media - 07.no


Bladformat: 195x275
Spaltebredde: 51,5
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 165x226
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Arctic matt 80 g
Papirkvalitet omslag: Galerie Art Silk 150 g
Annonsemateriell: Annonseselger kan kontaktes for ytterligere teknisk informasjon.
Årsabonnement: kr 500,-

Juristen

Juristenes Hus, Kr. Augustsg. 9

0164 OSLO

Tlf: 40 00 24 25

Redaktør

Ole-Martin Gangnes

Mobil: 48 24 83 52

Epost: omg@jus.no

Annonseansvarlig

Randi Huth Rogne

Mobil: 99520500

Epost: randi@storybold.no

Utgiver

Norges Juristforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS