Advokatbladet

Advokatbladet er et fagblad som utgis av Den norske Advokatforeningen, og distribueres til nitti prosent av alle landets advokater, samt til alle domstoler, til beslutningstagere i justispolitisk sektor og til ledere innenfor juristprofesjonene.

Bladet er et nyhetsmagasin som skriver om advokatprofesjonen, utviklingstrekk i bransjen, om advokatbransjens rammevilkår, om advokatetikk, om utviklingen i rettstilstanden, om justispolitikk, om rettsvesenet og om advokaters gjøren og laden. Bladet tar opp løpende temaer i den justispolitiske samfunnsdebatten, og er en viktig arena for debatt om utviklingen i advokatyrket.

Redaksjonelt har vi en åpen og kritisk linje, og arbeider etter retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.
Antall lesere: 29 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 10 862; Frekvens: 7 utgaver pr år

Advokatforeningens medlemmer, domstolene, politikere, en del offentlige institusjoner og media. Mottakerne er i hovedsak praktiserende advokater i større og mindre advokatfirmaer og i konserner. De har i stor grad innflytelse på innkjøp og investeringer.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 10 162 10 162
Betalt abonnement 121 121
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 579 579
Distribuert i alt 10 862 10 862


Antall lesere: 29 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 25.01 06.02
2 08.03 22.03
3 19.04 04.05
4 07.06 21.06
5 06.09 21.09
6 25.10 08.11
7 29.11 13.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Bestillingsfrist er lik materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 25 000 210x280
2/3 side 22 000 116x234
1/2 side 18 500 176x123
1/4 side 12 500 176x58 116x83
1/6 side 9 200 56x123 116x58
Bakside 28 800 210x220mm
2/1 side oppslag 39 600
2 og 3 omslag 28 800


Alle priser er ekskl mva.
Se fullstendig formatliste på nett: advokatbladet.no/annonser
Nettannonser på advokatbladet.no, sjekk: advokatbladet.no/annonser
Annonseansvarlig: Salgsfabrikken.no
Provisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x280
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Arctic Matt
Papirkvalitet omslag: 250 g Gallerie Art Silk

Annonseformater for nett ved henvendelse.
Elektronisk materiell: Fileflow: www.07.no
Send oss filer - avd Aurskog
JOURNALISTER: Henrik Skjevestad: 
Tlf. 482 28 776 epost: henrik@advokatbladet.noThea N. Dahl: Tlf. 482 58 420thea@advokatbladet.noÅrsabonnement: abonnement@advokatbladet.noVanlig: kr 685,- Studenter: kr 355,- Advokatassistenter: kr 380 Utland: kr 835,- Enkeltblader: kr 65,-

Advokatbladet

Postboks 362 Sentrum

0164 OSLO

Tlf: 22 03 50 50

Ansvarlig redaktør

Nina Schmidt

Mobil: 915 59 602

Epost: nina@advokatbladet.no

Utgiver

Den Norske Advokatforening

Trykkeri

Aksell AS