Advokatbladet

Advokatbladet er et fagblad som utgis av Den norske Advokatforeningen, og distribueres til nitti prosent av alle landets advokater, samt til alle domstoler, til beslutningstagere i justispolitisk sektor og til ledere innenfor juristprofesjonene.

Bladet er et nyhetsmagasin som skriver om advokatprofesjonen, utviklingstrekk i bransjen, om advokatbransjens rammevilkår, om advokatetikk, om utviklingen i rettstilstanden, om justispolitikk, om rettsvesenet og om advokaters gjøren og laden. Bladet tar opp løpende temaer i den justispolitiske samfunnsdebatten, og er en viktig arena for debatt om utviklingen i advokatyrket.

Redaksjonelt har vi en åpen og kritisk linje, og arbeider etter retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.
Antall lesere: 29 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 10 350; Frekvens: 7 utgaver pr år

Advokatforeningens medlemmer, domstolene, politikere, en del offentlige institusjoner og media. Mottakerne er i hovedsak praktiserende advokater i større og mindre advokatfirmaer og i konserner. De har i stor grad innflytelse på innkjøp og investeringer.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 9 949 9 949
Betalt abonnement 111 111
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 290 290
Distribuert i alt 10 350 10 350


Antall lesere: 29 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 25.01 06.02
2 08.03 22.03
3 19.04 04.05
4 07.06 21.06
5 06.09 21.09
6 25.10 08.11
7 29.11 13.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Bestillingsfrist er lik materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 25 000 210x280
2/3 side 22 000 116x234
1/2 side 18 500 176x123
1/4 side 12 500 176x58 116x83
1/6 side 9 200 56x123 116x58
Bakside 28 800 210x220mm
2/1 side oppslag 39 600
2 og 3 omslag 28 800


Alle priser er ekskl mva.
Se fullstendig formatliste på nett: advokatbladet.no/annonser
Nettannonser på advokatbladet.no, sjekk: advokatbladet.no/annonser
Annonseansvarlig: Salgsfabrikken.no
Provisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x280
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Arctic Matt
Papirkvalitet omslag: 250 g Gallerie Art Silk

Annonseformater for nett ved henvendelse.
Elektronisk materiell: Fileflow: www.07.no
Send oss filer - avd Aurskog
JOURNALISTER: Henrik Skjevestad: 
Tlf. 482 28 776 epost: henrik@advokatbladet.no Thea N. Dahl: Tlf. 482 58 420 thea@advokatbladet.no Årsabonnement: abonnement@advokatbladet.no Vanlig: kr 685,- Studenter: kr 355,- Advokatassistenter: kr 380 Utland: kr 835,- Enkeltblader: kr 65,-

Ansvarlig redaktør

Nina Schmidt

Mobil: 915 59 602

Epost: nina@advokatbladet.no

Utgiver

Den Norske Advokatforening

Trykkeri

Aksell AS