Tannhelsesekretæren

Bladet henvender seg til ansatte i tannklinikker og spesielt til tannhelsesekretærer. På tannklinikken er det tannhelsesekretæren som står for innkjøp av utstyr og forbruksmateriell. Bladet er derfor en viktig annonsekanal for å treffe denne gruppen beslutningstakere.

Opplag: 2 315; Frekvens: 4 utgaver pr år

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 315 2 315
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 2 315 2 315
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 09.02 01.03
2 31.05 21.06
3 06.09 27.09
4 08.11 29.11Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 24 200 420x270mm + 3mm utf
1/1 side 14 200 210x270mm + 3mm utf
1/2 side 11 300 90x238mm 181x120mm
1/4 side 9 350 90x120mm 181x60mm
Bakside 17 000 210x210mm + 3mm utf
Satsflate: 210x270mm + 3mm utf

Tannhelsesekretæren

Boks 9029 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 21 01 36 00

Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Epost: merethe.songli@storybold.no

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS