Tannhelsesekretæren

Bladet henvender seg til ansatte i tannklinikker og spesielt til tannhelsesekretærer.

Frekvens: 4 utgaver pr år


Utfallende trykk: Nei

Tannhelsesekretæren

Boks 9029 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 21 01 36 00

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS