CP-Bladet

CP-bladet utgis av Cerebral Parese-foreningen. CP-bladet henvender seg til mennesker som er opptatt av CP, enten de selv har diagnosen, er i nær familie med noen som har CP eller av andre grunner er opptatt og interessert i nytt om CP og CP-foreningen. CP-bladet er et aktualitetsmagasin med en blanding av reportasjer fra fylkesavdelingene og fagmiljøene, presentasjoner fra seminarer og fagkonferanser, leserinnlegg, bokomtaler og fagartikler. Medlemsmassen omfatter både privatpersoner og sentrale fagmiljøer innenfor helse- og skolesektoren.

Frekvens: 4 utgaver pr år

CP-bladet sendes til alle medlemmer i CP-foreningen. Medlemsmassen omfatter både privatpersoner og sentrale fagmiljøer innenfor helse- og skolesektoren.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.02 22.03
2 22.05 22.06
3 20.08 14.09
4 15.11 14.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 8 500 173x255
1/2 side 5 500 173x126
1/4 side 3 500
Bakside 10 500


Tillegg for omslag: 20% for halv og kvartside. Ikke tillegg for hel side.

Annonseformat for 1/4 side:
Enten:
1 spalter: 92 (b) x valgfri høyde opp til 255
eller 2 spalter: 112 (b) x valgfri høyde opp til 255
eller høyde 125 mm, bredde 83 mm

Rabatter: Rabatt ved flere innrykk av samme annonse: 25% på alle etter første innrykk.


Bladformat: A4
Satsflate: 173x255
Ferdiggjøring: Stiftet

Grafisk/layout: Aase Bie
Filtyper:
Høyoppløst PDF er aller best, men tiff og eps går også.
Årsabonnement: kr 150.-

Utgiver

Cerebral Parese-foreningen

Trykkeri

PoliNor AS